Το 12,2% των νοικοκυριών στην Κύπρο αδυνατούσε να πληρώσει λογαριασμούς το 2018

Η 6η χειρότερη επίδοση στην ΕΕ.

Περισσότερα από 1 στα 10 νοικοκυριά στην Κύπρο και συγκεκριμένα το 12,2% αδυνατούσε να πληρώνει τους λογαριασμούς κοινής ωφελείας του το έτος 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα η Eurostat. 

Η Κύπρος τερματίζει στην 6η θέση. 

Ανάμεσα στους λογαριασμούς που μετρήθηκαν για το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών, περιλαμβάνονται εκείνοι της θέρμανσης, του ηλεκτρισμού, του φυσικού αερίου, του νερού. 
Συνολικά για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την συγκεκριμένη χρονιά, το ποσοστό ανερχόταν σε 7%, καταγράφοντας πτώση από το 10% που ήταν το 2013. 

Αναλυτικά, το 2018, πάνω από το ένα τρίτο των νοικοκυριών στην Ελλάδα (36%) αντιμετώπισαν προβλήματα στην έγκαιρη πληρωμή των λογαριασμών κοινής ωφέλειας τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ πολλά νοικοκυριά αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα και στη Βουλγαρία (30%). Αντίθετα, πολύ λίγα νοικοκυριά δεν μπόρεσαν εγκαίρως να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους στην Ολλανδία, την Τσεχία, τη Σουηδία και την Αυστρία (περίπου το 2%).

Τα ποσοστά αυτά είναι αυξημένα ειδικά σε νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά. Στην ΕΕ το 14% των νοικοκυριών που αποτελούνται από έναν ενήλικα με εξαρτώμενα παιδιά αντιμετώπισαν τέτοιες δυσκολίες το 2018, σε σύγκριση με λιγότερο από το 3% των νοικοκυριών που αποτελούνται από δύο ενήλικες (όπου τουλάχιστον ο ένας είναι ηλικίας 65 ετών και άνω). Μεταξύ των νοικοκυριών με δύο ή τρεις ενήλικες και εξαρτώμενα παιδιά, το ποσοστό αυτό ήταν περίπου 11%.
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ