Προωθούν τις ηλεκτρονικές πληρωμές εν μέσω κορωνοϊού

Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών καλούνται όπως προσφέρουν τις απαραίτητες διευκολύνσεις και χαμηλά τέλη.

Λόγω των έκτακτων συνθηκών που βιώνουμε από την εξάπλωση του COVID-19, η Εθνική Επιτροπή Πληρωμών, εκπροσωπώντας τόσο τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών (καταναλωτές, εμπόρους και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της Κυβέρνησης) όσο και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, υποστηρίζει την ενεργό προώθηση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών, ώστε να πληρούνται, στο βαθμό του εφικτού, οι οδηγίες των αρμόδιων Αρχών της Δημοκρατίας  και ειδικότερα για τήρηση της κοινωνικής απόστασης.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας, η Εθνική Επιτροπή Πληρωμών καλεί τόσο τους χρήστες των υπηρεσιών πληρωμών να προτιμούν, όσο και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, να διευκολύνουν την πραγματοποίηση των πληρωμών ηλεκτρονικά, όπως για παράδειγμα μέσω διαδικτύου, κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρονικής τραπεζικής - συμπεριλαμβανομένων πληρωμών SEPA και πάγιων εντολών - καθώς και ανέπαφων πληρωμών μέσω καρτών.

Επιπλέον, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών καλούνται όπως προσφέρουν τις απαραίτητες διευκολύνσεις και χαμηλά τέλη, ώστε να  προωθηθεί περαιτέρω η χρήση των ηλεκτρονικών πληρωμών.
 
 Η σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Πληρωμών συνάδει και με δήλωση που έχει εκδώσει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) στις 25 Μαρτίου 2020, όπου αναφέρεται πως για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς υπηρεσιών πληρωμών, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ