Παρατείνεται το λουκέτο παιδοκομικών και βρεφοπαιδοκομικών σταθμών

Μέχρι το τέλος των περιοριστικών μέτρων, όποτε κι αν είναι αυτά.

Συνεχίζεται η αναστολή της λειτουργίας των κρατικών Παιδοκομικών Σταθμών, καθώς και των Βρεφοπαιδοκομικών Σταθμών που λειτουργούν, είτε από Ιδιώτες, είτε από Μη Κυβερνητικούς Φορείς, παγκύπρια, από την Πέμπτη και για όσο διάστημα θα βρίσκονται σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα του κράτους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σε σχέση με τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνει για αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενημερώνει το κοινό ότι από την Πέμπτη 21 Μαΐου 2020 και για όσο διάστημα θα βρίσκονται σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα του κράτους, σύμφωνα με το  διάταγμα στο πλαίσιο του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου από τον Υπουργό Υγείας, θα συνεχίσουν να ισχύουν οι πιο κάτω ρυθμίσεις:

Οι κρατικοί Παιδοκομικοί Σταθμοί παγκύπρια συνεχίζουν να βρίσκονται σε αναστολή της λειτουργία τους.

Οι Βρεφοπαιδοκομικοί Σταθμοί παγκύπρια, που λειτουργούν, είτε από Ιδιώτες, είτε από Μη Κυβερνητικούς Φορείς,  συνεχίζουν να βρίσκονται σε αναστολή της λειτουργία τους.

Για τη λειτουργία των Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση, καταλήγει η ανακοίνωση.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ