Εκατοντάδες έλεγχοι σε επιχειρήσεις λιανικής και εργοτάξια

Oι επιθεωρήσεις θα συνεχίσουν να είναι εντατικές για επίτευξη καλύτερης συμμόρφωσης, λέει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Στις 363 ανήλθαν οι επιθεωρήσεις που πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και μέχρι τις 14.00 σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου 2020, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο των ελέγχων εφαρμογής των μέτρων προστασίας από την πανδημία του κορωνοϊού στο λιανικό εμπόριο και στα εργοτάξια.
 
Από αυτές, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, 322 επιθεωρήσεις έγιναν στο λιανικό εμπόριο, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο συμμόρφωσης, ενώ 41 επιθεωρήσεις έγιναν σε εργοτάξια, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε βελτιωμένο επίπεδο συμμόρφωσης σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

«Σε κάποια εργοτάξια δεν υπήρχαν οι απαιτούμενες υγειονομικές διευκολύνσεις ούτε και οι διευκολύνσεις καθαρισμού», αναφέρεται και προστίθεται ότι στις περιπτώσεις αυτές «έγιναν αυστηρές υποδείξεις για βελτίωση των μέτρων προστασίας και εκδόθηκαν 3 Ειδοποιήσεις Απαγόρευσης λειτουργίας εργοταξίων στη Λευκωσία».
 
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας αναφέρει ότι οι επιθεωρήσεις θα συνεχίσουν να είναι εντατικές για επίτευξη καλύτερης συμμόρφωσης και προσθέτει ότι «στις περιπτώσεις όπου δεν θα διαπιστωθεί ικανοποιητική συμμόρφωση, οι Επιθεωρητές θα αναγκαστούν να επιβάλουν τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις (επιβολή εξώδικων προστίμων, προώθηση ποινικών διώξεων και άμεση διακοπή εργασιών)».
 
Στις επιθεωρήσεις συμμετείχαν, όπως και τις προηγούμενες ημέρες, Επιθεωρητές του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και Λειτουργοί του Δημόσιου Τομέα και των Δήμων κάτω από τον συντονισμό του Τμήματος αυτού. Οι Επιθεωρητές και οι Λειτουργοί αυτοί έχουν αναλάβει καθήκοντα επιτήρησης των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με βάση τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο και τα σχετικά Διατάγματα καθώς και με την περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσία.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ