Πώς να συμπληρώσετε την Φορολογική Δήλωση Εισοδήματος;

Δείτε αναλυτικά πώς να εγγραφείτε στο TaxisNet και πώς να συμπληρώσετε την φορολογική σας δήλωση.

Διαθέσιμη για υποβολή της, μέσω του συστήματος TaxisNet είναι, σύμφωνα με το Τμήμα Φορολογίας η Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου (Τ.Φ.1 Μισθωτού και Τ.Φ.1 Αυτοεργοδοτούμενου χωρίς εξελεγμένους λογαριασμούς) για το φορολογικό έτος 2019.
 
Το Τμήμα αναφέρει ότι η Δήλωση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://taxisnet.mof.gov.cy/login.jsp και τονίζει πως απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της πιο πάνω Δήλωσης, είναι η ηλεκτρονική εγγραφή στο σύστημα TaxisNet - Άμεσης Φορολογίας.  

Το Τμήμα Φορολογίας έχει αναρτήσει βίντεο στο οποίο περιγράφεται η διαδικασία εγγραφής στο TaxisNet και παρατίθεται πιο κάτω:

Σημειώνεται επίσης ότι, η τελευταία ημερομηνία έγκαιρης υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου είναι η 30η Οκτωβρίου2020.
 
Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή της φορολογικής δήλωσης είναι υποχρεωτική για άτομα των οποίων τα μεικτά εισοδήματα ξεπερνούν τις 19.500 ευρώ.

Αναλυτικά την διαδικασία συμπλήρωσης της Φορολογικής Δήλωσης Εισοδήματος στο TaxisNet μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ