Καταβάλουν βοήθεια ύψους €6.747.000 στους πληγέντες γεωργούς

Με βάση τις ατομικές καταστάσεις εκτιμήσεων που θα καταρτιστούν από το Τμήμα Γεωργίας

Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδριάζοντας σήμερα 11 Ιανουαρίου υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη έλαβε, μεταξύ άλλων, την πιο κάτω απόφαση:

Την καταβολή οικονομικής βοήθειας, ύψους €6.747.000, στους γεωργούς των οποίων οι γεωργικές καλλιέργειες πλήγηκαν από ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν από αντίξοες καιρικές συνθήκες ή/και θεομηνίες κατά την καλλιεργητική περίοδο 2021-2022, με βάση τις ατομικές καταστάσεις εκτιμήσεων που θα καταρτιστούν από το Τμήμα Γεωργίας.

Οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν ως ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

Στους δικαιούχους μπορεί να καταβληθεί ενίσχυση ποσού μέχρι €20.000 σε ατομικό επίπεδο, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ