EY: Ολιστική προσέγγιση στην παροχή υπηρεσιών σε επενδυτικά ταμεία

Περιλαμβανομένης της εγκαθίδρυσης και αδειοδότησης, νομικής και φορολογικής μελέτης, εξαγορών και συναλλαγών, αναγνώρισης επενδυτικών στόχων, διεξαγωγής μελετών δέουσας επιμέλειας, αποτιμήσεων και συγκέντρωσης κεφαλαίων - Άντρια Κουκούνη και Ανδρέας Αναστασίου μιλούν στο ET τον τομέα των Επενδυτικών Ταμείων

Πρωταρχικό μας μέλημα στον τομέα των Επενδυτικών Ταμείων είναι ο εμπλουτισμός και η ενδυνάμωση του θεσμικού πλαισίου, επισημαίνουν σε συνέντευξή τους στο περιοδικό Εconomy Τoday η κα Άντρια Κουκούνη, συνέταιρος και επικεφαλής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, κεφαλαίων και χρηματαγορών στην Koukounis, Karaolis LLC και μέλος του δικτύου της EY Law και ο κ. Ανδρέας Αναστασίου, συνέταιρος, υπηρεσιών στρατηγικής και συναλλαγών της EY Κύπρου.

Σχολιάζοντας την πορεία που καταγράφει ο τομέας, αναφέρονται στην ανοδική πορεία των τελευταίων πέντε ετών, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «το γεγονός αυτό, νοουμένου ότι παρέχουμε ελκυστικές δομές και κίνητρα, είναι η αφετηρία για επέκταση των εργασιών τέτοιων οίκων στην Κύπρο, με την εγκαθίδρυση ημεδαπών διαχειριστών αλλά και Επενδυτικών Ταμείων για τις επενδύσεις τους παγκοσμίως». Αναφορικά με τις Υπηρεσίες που προσφέρει η ΕΥ Κύπρου στον τομέα των Επενδύσεων, η κα Κουκούνη και ο κ. Αναστασίου επισημαίνουν πως «η ολιστική προσέγγιση των Υπηρεσιών μας δημιουργεί πολύ σημαντικές συνέργειες, τις οποίες επωφελούνται τα Επενδυτικά Ταμεία και κατ’ επέκταση οι συμμετέχοντες σε αυτά».

Ποια είναι η αποτίμησή σας για την πορεία που καταγράφει ο τομέας των Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο;

Σύμφωνα με τα ετήσια δημοσιευμένα αποτελέσματα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, ο αριθμός των Oργανισμών Eπενδύσεων που εποπτεύει, περιλαμβανομένων Επενδυτικών Ταμείων και Διαχειριστών Επενδυτικών Ταμείων, έχει διπλασιαστεί τα τελευταία 5 χρόνια. Επίσης, τα υπό Διαχείριση Κεφάλαια (AuM) έχουν σχεδόν διπλασιαστεί κατά την ίδια περίοδο αναφοράς. Ενώ κατά το 2022 και 2023 σημειώνεται σταθεροποίηση τόσο στον αριθμό εποπτευόμενων Oργανισμών Eπενδύσεων όσο και στα υπό Διαχείριση Κεφάλαια, διεθνείς επενδυτικοί οίκοι πραγματοποιούν επενδύσεις και δημιουργούν βάση στην Κύπρο. Το γεγονός αυτό, νοουμένου ότι παρέχουμε ελκυστικές δομές και κίνητρα, είναι η αφετηρία για επέκταση των εργασιών τέτοιων οίκων στην Κύπρο, με την εγκαθίδρυση ημεδαπών διαχειριστών αλλά και Επενδυτικών Ταμείων για τις επενδύσεις τους παγκοσμίως.

Σε ποια κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούν οι αρμόδιοι φορείς για περαιτέρω στήριξη και ενδυνάμωση του τομέα;

Πρωταρχικό μας μέλημα είναι να εμπλουτίσουμε και να ενδυναμώσουμε το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, θα πρέπει επιτέλους να είμαστε σε θέση να παρέχουμε, με τα απαραίτητα εχέγγυα προς τους διαχειριστές Επενδυτικών Ταμείων, την πλέον δημοφιλή εταιρική δομή Επενδυτικών Ταμείων παγκοσμίως με τη δημιουργία συνεταιρισμών περιορισμένης ευθύνης.

Επίσης, για επαυξημένο έλεγχο του τομέα και μέγιστη αξιοπιστία προς το επενδυτικό κοινό, θα πρέπει να θεσπίσουμε κανονιστικό πλαίσιο που να διασφαλίζει το επίπεδο και την ποιότητα των Yπηρεσιών Διαχείρισης (Fund Administration).

EΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Σε ποιους τομείς πραγματοποιούνται οι περισσότερες επενδύσεις στην Κύπρο και από πού προέρχονται οι επενδυτές;

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια καλύπτουν ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Σε αυτές περιλαμβάνονται τομείς όπου είμαστε διαχρονικά ελκυστικοί, όπως ο Ξενοδοχειακός τομέας και η αγορά Ακινήτων, αλλά και ανερχόμενοι τομείς όπως η Τεχνολογία, Εκπαίδευση, Υγεία και Ενέργεια.

Πίσω από αυτές τις επενδύσεις βλέπουμε όχι μόνο εύπορα άτομα αλλά και θεσμικούς και στρατηγικούς επενδυτές, οι οποίοι, πέραν του κεφαλαίου, προσφέρουν πολύτιμη τεχνογνωσία και εμπειρίες. Η προέλευση των εν λόγω επενδυτών διαφέρει από Βόρειο Αμερική και Ευρώπη μέχρι Μέση και Άπω Ανατολή.

Η ανάγκη Πράσινης Μετάβασης επηρεάζει και τον τομέα των Επενδύσεων. Ποιες είναι οι διαπιστώσεις σας σε ό,τι αφορά την Κύπρο; Υπάρχει ενδιαφέρον για «Πράσινες» Επενδύσεις;

Σύμφωνα με την τελευταία στατιστική ανάλυση που έχει διεξάγει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σε σχέση με τις αγορές στις οποίες επικεντρώνονται τα Επενδυτικά Ταμεία εγκατεστημένα στην Κύπρο, οι «Πράσινες» Επενδύσεις αποτελούν περίπου το 1% των συνολικών επενδύσεων. Παρόλα αυτά, το ποσοστό αυτό δεν περιλαμβάνει τον στόχο για Πράσινη Μετάβαση που έχει υιοθετηθεί και ξεκίνησε να υλοποιείται σε όλους τους τομείς Επενδύσεων. Αυτό είναι εμφανές, για παράδειγμα, στον Κατασκευαστικό και Ξενοδοχειακό τομέα, όπου η κατασκευή και λειτουργία με υψηλούς δείκτες ενεργειακής απόδοσης είναι προτεραιότητα, εφόσον αυτό αποτελεί πλέον κριτήριο για τους ενδιαφερόμενους αγοραστές, ένοικους αλλά και τους επενδυτές που ουσιαστικά χρηματοδοτούν τα έργα.

Περαιτέρω παράδειγμα βλέπουμε στις εταιρείες Ναυτιλίας, μια καίρια αγορά Επενδύσεων στην Κύπρο, οι οποίες έχουν ήδη σχεδιάσει τις επιχειρησιακές μεταβολές στις οποίες θα προβούν σε με ενεργειακή συνείδηση.

Σε ό,τι αφορά τα Επενδυτικά Ταμεία, ποιες υπηρεσίες προσφέρετε στους πελάτες σας;

Ο Οργανισμός μας επιλαμβάνεται όλων των εργασιών που αφορούν στην εγκαθίδρυση και αδειοδότηση Επενδυτικών Ταμείων και Διαχειριστών Επενδυτικών Ταμείων, περιλαμβανομένης της νομικής και φορολογικής μελέτης για την προσφορότερη δόμησή τους. Περαιτέρω, προσφέρουμε πλήρη στήριξη σε σχέση με εξαγορές και άλλες σχετικές συναλλαγές, από τα αρχικά στάδια αναγνώρισης επενδυτικών στόχων μέχρι τη διεξαγωγή μελετών δέουσας επιμέλειας και αποτιμήσεις, διαπραγματεύσεις αλλά και συγκέντρωση επιπρόσθετων κεφαλαίων όπου είναι αναγκαίο. Η ολιστική προσέγγιση των Υπηρεσιών μας δημιουργεί πολύ σημαντικές συνέργειες τις οποίες επωφελούνται τα Επενδυτικά Ταμεία και κατ’ επέκταση οι συμμετέχοντες σε αυτά.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ESG

Ποιος είναι ο ρόλος των κριτηρίων ESG στον τομέα των Επενδύσεων και ποιες εξειδικευμένες υπηρεσίες προσφέρετε στους πελάτες σας;

Με εμπεριστατωμένες αναλύσεις έχει αποδειχθεί ότι η απουσία του περιβαλλοντικού και κοινωνικού στοιχείου, όπως επίσης και του στοιχείου διακυβέρνησης στις Επενδύσεις, δημιουργεί κοντόφθαλμες στρατηγικές και αποτελέσματα, τα οποία δεν έχουν στέρεες βάσεις ώστε να παραμένουν αναλλοίωτα παρά τη μεταβολή εγγενών παραγόντων. Επομένως, τα κριτήρια ESG έχουν καταστεί αναπόσπαστο κομμάτι των Επενδύσεων.

Μέρος των Υπηρεσιών του Οργανισμού μας αποτελεί η ανίχνευση των κριτηρίων ESG που πρέπει να θεσπιστούν σε μια επιχείρηση και ο τρόπος υιοθέτησής τους, η ανάλυση του ποσοστού Αποτύπωσης Άνθρακα (Carbon Footprint) και η κανονιστική συμμόρφωση με ημεδαπές και ευρωπαϊκές νομοθεσίες και υποχρεώσεις, όπως για παράδειγμα Εκθέσεις Βιωσιμότητας (Corporate Sustainability Reporting).

Διαβάστε επίσης: Σταθεροποίηση στον ρυθμό ανάπτυξης των Συλλογικών Επενδύσεων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ