Τελευταία ημέρα ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας

Πρόσθετη επιβάρυνση για όσους δεν ανανέωσαν.

Λήγει σήμερα Καθαρά Δευτέρα η περίοδος ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας και από την Τρίτη θα επιβάλλεται ως επιβάρυνση το άθροισμα του ποσού των 10 ευρώ και ποσού ίσου με το 10% της άδειας κυκλοφορίας. 

Από αύριο Τρίτη η  αστυνομία και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών θα προχωρούν σε καταγγελία όσων οδηγών κυκλοφορούν με οχήματα χωρίς ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας.

Για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να υπάρχει πιστοποιητικό καταλληλότητας σε ισχύ και Ασφάλεια ενώ λόγο της Αργίας της Καθαράς Δευτέρας οι άδειες ανανεώνονται  μόνο στο διαδίκτυο λόγο. 

Οι άδειες κυκλοφορίας μπορούν να ανανεώνονται για χρονική περίοδο τριών, έξι, εννέα και δώδεκα μηνών. 

Μέχρι σήμερα ανανεώθηκε ποσοστό περίπου 89% των αδειών κυκλοφορίας. 

  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ