Μεγάλη ζήτηση δανείων από τις κυπριακές επιχειρήσεις 

Η καθαρή ζήτηση για δάνεια από επιχειρήσεις στην Κύπρο συνεχίζει να καταγράφει σε γενικές γραμμές αύξηση από το πρώτο τρίμηνο του 2015 σε συνάρτηση με το συνεχιζόμενο ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον και το θετικό επενδυτικό κλίμα.

Επιπλέον, η αύξηση που καταγράφηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2014 ήταν μεγαλύτερη από την αναμενόμενη με βάση τις απαντήσεις των τραπεζών το προηγούμενο τρίμηνο.

Όλοι οι παράγοντες που, κατά περιόδους, επηρεάζουν την καθαρή ζήτηση για δάνεια από επιχειρήσεις συνεχίζουν να επιδρούν θετικά. Συγκεκριμένα, οι πάγιες επενδύσεις, η μείωση του γενικού επιπέδου επιτοκίων, η αναδιάρθρωση χρέους, τα δάνεια από άλλα τραπεζικά ιδρύματα, οι συγχωνεύσεις ή εξαγορές και αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, καθώς και η ανάγκη αύξησης των αποθεμάτων και κεφαλαίων κίνησης επηρέασαν την αύξηση της καθαρής ζήτησης το τέταρτο τρίμηνο του 2018. Οι υπόλοιποι παράγοντες παρέμειναν αμετάβλητοι.

Όσον αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2019, οι τράπεζες στην Κύπρο αναμένουν ότι η καθαρή ζήτηση δανείων από επιχειρήσεις θα καταγράψει περαιτέρω αύξηση, αν και σε μικρότερο βαθμό από το προηγούμενο τρίμηνο. Αύξηση στην καθαρή ζήτηση δανείων από επιχειρήσεις καταγράφηκε και στη ζώνη του ευρώ κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2018, ενώ αύξηση αναμένεται και για το επόμενο τρίμηνο, αν και σε μικρότερο βαθμό από το προηγούμενο τρίμηνο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ