Αρχίζουν οι εγγραφές στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων

Οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις αποτελούν νέο θεσμό στην Κύπρο και διέπονται από τον περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμο και Κανονισμούς

Ξεκινά η εγγραφή κοινωνικών επιχειρήσεων στο σχετικό μητρώο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, ανακοινώνει η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών, αρμόδια αρχή, μεταξύ άλλων, και για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις.

Οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις αποτελούν νέο θεσμό στην Κύπρο και διέπονται από τον περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμο και Κανονισμούς. Προβλέπονται δύο είδη Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Η μία είναι οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις γενικού σκοπού, με κύριο σκοπό λειτουργίας την κοινωνική αποστολή μέσω της προώθησης κοινωνικών, πολιτιστικών ή/και περιβαλλοντικών δράσεων με γνώμονα το συμφέρον της κοινωνίας.

Η δεύτερη κατηγορία είναι οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις ένταξης, με κύριο σκοπό λειτουργίας την κοινωνική αποστολή μέσω της εργοδότησης κατά δέκα τοις εκατόν (10%) κατ’ ελάχιστον, ως εργατικό δυναμικό, ατόμων με αναπηρίες και κατά τριάντα τοις εκατόν (30%) κατ’ ελάχιστον, ως εργατικό δυναμικό, ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

Σημειώνεται επίσης ότι η Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες προωθούν κίνητρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων που θα εγγραφούν στο Μητρώο Κοινωνικών Επιχειρήσεων.

ΚΥΠΕ

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Καταπέλτης η Ελεγκτική για Cyta: Προσπάθεια απόκρυψης σοβαρών προβλημάτων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ