«Καμπάνα» €360,000 σε επενδυτική εταιρεία για σωρεία παραβιάσεων από ΕΚΚ

Η ΕΚΚ επέβαλε πρόστιμο στην MCA Intelifunds αφού εντόπισε παραβάσεις σε θέματα που αφορούν παραχώρηση επενδυτικών προϊόντων σε επενδυτές

Την επιβολή συνολικού διοικητικού προστίμου €360.000 στην Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ), MCA Intelifunds ανακοίνωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (EKK). 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το συμβούλιο της ΕΚΚ κατέληξε στην πιο πάνω απόφαση μετά τον εντοπισμό σειράς παραβάσεων του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 από την MCA Intelifunds μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στην ΚΕΠΕΥ τον Σεπτέμβριο του 2022.

Συγκεκριμκένα, η ΕΚΚ επέβαλε στην MCA Intelifunds πρόστιμο:

  • €80.000 διότι η ΚΕΠΕΥ δεν συμμορφωνόταν διαρκώς με τον όρο χορήγησης άδειας λειτουργίας καθότι δεν εφάρμοζε κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για να εξασφαλίζεται επαρκώς η συμμόρφωσή της με τις νομικές της υποχρεώσεις.
  • €150.000 αφού διαπιστώθηκε ότι η ΚΕΠΕΥ δεν ενεργούσε δίκαια, με εντιμότητα και επαγγελματισμό κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες, ώστε να εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντά τους.
  • €25.000 καθότι η ΚΕΠΕΥ, η οποία παράγει χρηματοοικονομικά μέσα (CFDs) προς πώληση σε πελάτες, δεν έλαβε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι χρηματοοικονομικά μέσα θα διανέμονταν στην προσδιορισμένη αγορά-στόχο.
  • €25.000 λόγω του ότι η ΚΕΠΕΥ, δεν αξιολογούσε τη συμβατότητα των χρηματοοικονομικών μέσων που προσέφερε ή συνέστηνε με τις ανάγκες των πελατών στους οποίους παρείχε επενδυτικές υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη και την προσδιορισμένη αγορά-στόχο τελικών-πελατών και δεν διασφάλιζε ότι τα εν λόγω χρηματοοικονομικά μέσα προσφέρονταν ή συστήνονταν μόνο όταν αυτά ήταν προς το συμφέρον του πελάτη.
  • €60.000 καθότι η ΚΕΠΕΥ δεν ζητούσε από τους πελάτες ή τους δυνητικούς πελάτες της όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σε σχέση με τη γνώση και την εμπειρία τους στον επενδυτικό τομέα, με τον συγκεκριμένο τύπο προσφερόμενου προϊόντος, ώστε να μπορεί να εκτιμήσει κατά πόσο το προτεινόμενο προϊόν είναι συμβατό με τον πελάτη.
  • €20.000 αφού η ΚΕΠΕΥ δεν προειδοποιούσε κατάλληλα τον πελάτη ή τον δυνητικό πελάτη, βάσει των πληροφοριών που έλαβε ότι το προϊόν ή η υπηρεσία δεν ήταν συμβατά με αυτόν.

Όπως αναφέρεται, για την επιβολή των διοικητικών προστίμων, η ΕΚΚ έλαβε υπόψη της, μεταξύ άλλων τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση ότι τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία της συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες του νόμου. Η ΕΚΚ έλαβε επίσης υπόψη ότι η ΚΕΠΕΥ έχει ευθύνη να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της και ότι, με τις παραλείψεις της τον ουσιώδη χρόνο, δεν διασφάλισε την προστασία των συμφερόντων των πελάτων της, στο οποίο η ΕΚΚ αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα.

Η ΕΚΚ υπογραμμίζει περαιτέρω την υποχρέωση των ΚΕΠΕΥ να ενεργούν δίκαια, με εντιμότητα και επαγγελματισμό, ως μέτρο ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην αγορά καθώς και την ανάγκη για συλλογή στοιχείων αναφορικά με την πείρα και τις γνώσεις των πελατών της.

Αυτό δίδει την ευχέρεια στην ΚΕΠΕΥ να αξιολογήσει καλύτερα κατά πόσο μία επενδυτική υπηρεσία ή κάποιο χρηματοοικονομικό μέσο είναι συμβατή/ό για έναν πελάτη, συμπληρώνεται. Καταλήγοντας, η ΕΚΚ τονίζει πως είναι επίσης σημαντικό η ΚΕΠΕΥ να προειδοποιεί τον πελάτη όταν ένα προϊόν ή υπηρεσία δεν είναι συμβατά με αυτόν έτσι ώστε ο ίδιος να είναι σε θέση να λαμβάνει ενημερωμένες αποφάσεις.

Διαβάστε επίσης: Παρατηρητήριο: Ποια προϊόντα ακρίβυναν και σε ποια μειώθηκε η τιμή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ