Μειωμένες χρεώσεις από σήμερα για κλήσεις σε ευρωπαϊκές χώρες

Στόχος του νέου μέτρου είναι να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες τιμολογιακές αποκλίσεις, που υπήρχαν μεταξύ των κρατών μελών.

Της Γιώτας Αποστολίδου

Τίθενται από σήμερα σε εφαρμογή οι νέες μειωμένες χρεώσεις τηλεφωνικών κλήσεων και SMS προς προορισμούς εντός ΕΕ, σύμφωνα με την αναθεώρηση των κανόνων για τις τηλεπικοινωνίες, η οποία είχε εγκριθεί τον Νοέμβριο του 2018.

Όπως είχε εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ισχύει νέα ανώτατη τιμή για όλες τις διεθνείς κλήσεις και τα SMS εντός ΕΕ.

Οι καταναλωτές που καλούν από τη χώρα τους σε άλλη χώρα της ΕΕ θα καταβάλλουν κατ' ανώτατο όριο 0,19 λεπτά του ευρώ ανά λεπτό κλήσης και 0,06 λεπτά ανά μήνυμα SMS, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, οι συντελεστές του οποίου κυμαίνονται από 17 % έως 27 % στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Στην Κύπρο οι χρεώσεις για κλήσεις από κινητό προς κινητό άλλης χώρας της ΕΕ κυμαίνονταν έως σήμερα από 25-31 σεντ με τον ΦΠΑ.

Από σήμερα τα κυπριακά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας θα χρεώνουν την ίδια κλήση από 22-23 σεντ με ΦΠΑ. 

Στόχος του νέου μέτρου, το οποίο επιβλήθηκε κατόπιν έρευνας, που διεξήχθη σε χώρες της Ε.Ε., είναι να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες τιμολογιακές αποκλίσεις, που υπήρχαν μεταξύ των κρατών μελών.

Κατά μέσο όρο η συνήθης τιμή μιας ενδοενωσιακής κλήσης από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο ήταν τρεις φορές υψηλότερη από τη τιμή μιας εγχώριας κλήσης, ενώ υπήρχαν και περιπτώσεις που ήταν έως και δέκα φορές υψηλότερη.

Ταυτόχρονα η συνήθης τιμή για την αποστολή μηνύματος SMS σε άλλη χώρα της ΕΕ ήταν πάνω από δύο φορές υψηλότερη σε σχέση με την τιμή για την εγχώρια αποστολή μηνύματος.

Το μέτρο αναμένεται να διευκολύνει τους καταναλωτές σε όλες τις χώρες της ΕΕ, το 42% των οποίων πραγματοποιούν διεθνείς κλήσεις μέσα στο μήνα, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου.

Oι κανόνες θα ισχύουν από σήμερα και στις 28 χώρες της ΕΕ, ενώ σύντομα θα τεθούν σε ισχύ και στις χώρες του αποκαλούμενου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, δηλαδή της Νορβηγίας, της  Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν.

Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών σε ολόκληρη την ΕΕ θα πρέπει να ενημερώσουν τους καταναλωτές για τα νέα ανώτατα όρια τιμών.

Σημειώνεται ότι το όριο της ανώτατης τιμής ισχύει μόνο για προσωπική χρήση, δηλαδή για ιδιώτες πελάτες.

Οι εταιρικοί πελάτες αποκλείονται από την εν λόγω τιμολογιακή ρύθμιση, δεδομένου ότι αρκετοί πάροχοι διαθέτουν ειδικές προσφορές, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ελκυστικές για τους εταιρικούς πελάτες.