Η Celestyal Cruises επέστρεψε στα χέρια της Louis

H Louis plc ανακοίνωσε ότι έχει αποκτήσει ξανά την ιδιοκτησία όλων των μετοχών της Celestyal Cruises Ltd.

Επιπρόσθετα, η Celestyal έχει προβεί σε διευθετήσεις με τις χρηματοδότριες τράπεζες της, οι οποίες σταδιακά και κάτω από συγκεκριμένους όρους, αναμένεται να οδηγήσουν σε σημαντική μείωση δανεισμού και των υποχρεώσεών της.

Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο και τις προβλέψεις που έγιναν οι οποίες επιβεβαιώθηκαν από ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο και που σταδιακά επιτυγχάνονται, τα αναδιαρθρωμένα δάνεια θα εξυπηρετούνται από την Celestyal.

Η Διοίκηση της Celestyal, εκφράζει την πεποίθηση ότι είναι σε θέση να τηρήσει όλους τους όρους της αναδιάρθρωσης ενώ από την πλευρά του το Διοικητικό Συμβούλιο της Louis plc δηλώνει ικανοποιημένο για τις θετικές αυτές εξελίξεις.