Αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου

Ο διορισμός τελεί υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Tα Διοικητικά Συμβούλια της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company («BOC Holdings» και μαζί με τις θυγατρικές της, το «Συγκρότημα») και της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») στις αντίστοιχες συνεδρίες τους στις 14 Απριλίου 2020, αποφάσισαν τον διορισμό του κ. Νίκου Σοφιανού ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο καθένα από αυτά.

Ο διορισμός τελεί υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας («ΕΚΤ»). Μετά την έγκριση από την ΕΚΤ, ο κ. Σοφιανός θα συμμετέχει επίσης ως μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου.

Ο κ. Σοφιανός αποφοίτησε από το University of Manchester του Ηνωμένου Βασιλείου με πτυχίο Chemical Engineering με ειδίκευση σε Mathematical Modelling και Computer Simulation. Είναι Chartered Accountant, μέλος του Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW) και μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Ελλάδας (ΣΟΕΛ). Ήταν ένας από τους ιδρυτικούς συνεταίρους της Deloitte Ελλάδος και ο αντιπρόσωπος του οίκου ενώπιον των Ρυθμιστικών, Εποπτικών και Δημοσιονομικών Αρχών της Ελλάδας.

Αφυπηρέτησε το 2016 με 40 χρόνια ελεγκτικής και ευρύτερης επαγγελματικής εμπειρίας. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του καριέρας, ο κ. Σοφιανός απέκτησε εκτενή εμπειρία στο συντονισμό λογιστικών, ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών παρεχόμενων υπηρεσιών προς ένα ευρύ φάσμα εταιριών σε όλους τους τομείς της οικονομίας και ειδικά του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Ο κ. Σοφιανός υπηρετεί σήμερα ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Aegean Airlines S.A. Τα Διοικητικά Συμβούλια της BOC Holdings και της Τράπεζας ανακοινώνουν επίσης ότι ο κ. Maksim Goldman, μέσα στα πλαίσια της σωστής εταιρικής διακυβέρνησης σε σχέση με θέματα εναλλαγής διοικητικών συμβούλων, τα ενημέρωσε ότι δεν θα διεκδικήσει την επανεκλογή του ως Αντιπρόεδρος μετά τις επικείμενες ΕΓΣ των δύο εταιρειών έχοντας υπηρετήσει σχεδόν 5 χρόνια από τη θέση αυτή.

Παράλληλα και μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας εναλλαγής διοικητικών συμβούλων που βρίσκεται σε εξέλιξη, τα Συμβούλια προτίθενται να αντικαταστήσουν τον κ. Goldman στην Επιτροπή Διορισμών και Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν όταν η νέα σύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικών Συμβουλίων εγκριθεί από τα Διοικητικά Συμβούλια. Τέλος, τα Διοικητικά Συμβούλια της BOC Holdings και της Τράπεζας ανακοινώνουν ότι η κα Anat Bar-Gera παραιτήθηκε με ισχύ από την ημερομηνία των επικείμενων ΕΓΣ από τα δύο συμβούλια για να ακολουθήσει νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιρειών που συνεδρίασαν στις 14 Απριλίου 2020 αποδέχθηκαν την παραίτηση της εκφράζοντας τις ευχαριστίες τους προς την κα Bar-Gera για την προσφορά της προς στο Συγκρότημα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ