Ο Γ. Χατζηγιάννης νέο μέλος του Δ.Σ. της Tsokkos Hotels

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ο Γεώργιος Χατζηγιάννης ορίστηκε ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα, ο κ. Χατζηγιάννης αναλαμβάνει θέση μη εκτελεστικού Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο με ημερομηνία διορισμού την 30η Αυγούστου 2018.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ