Αλλάζει χέρια το κρουαζιερόπλοιο Salamis Filoxenia - Που πωλήθηκε

Σύμφωνα με ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Η Salamis Tours Public Ltd αναφέρει ότι η εξολοκλήρου θυγατρική της εταιρεία η Mana Shipping Co. Ltd, ιδιοκτήτρια του κρουαζιερόπλοιου Salamia Filoxenia, έχει καταλήξει σε συμφωνία (memorandum of agreement), για πώληση του εν λόγω πλοίου.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τις αρχές Δεκεμβρίου με την παράδοση του πλοίου στους νόμιμους αγοραστές.

Το λογιστικό κέρδος από την πώληση του πλοίου υπολογίζεται σε €3,950,000 και ως εκ τούτου τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το 2018 θα είναι αυξημένα σημαντικά σε σχέση με το έτος 2017.

Η εταιρεία πρόκειται να εξετάσει την πιθανότητα για αγορά νέου κρουαζιερόπλοιου ενώ τονίζεται ότι η συναλλαγή έγινε καθαρά σε εμπορική βάση, δεν σχετίζεται ή επηρεάζει τα συμφέροντα του Γραμματέα της εταιρείας ή καθορισμένου προσώπου σύμφωνα με την έννοια που αποδίδεται στο προαναφερόμενο όρο στο άρθρο 137(3) του Νόμου.

Τέλος, σημειώνεται ότι το αντισυμβαλλόμενο μέρος είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στο εξωτερικό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ