Παρελθόν από την ΜΙΝΕΡΒΑ ο Μ. Λευκαρίτης 

Σύμφωνα με ανανκοίνωση.

Ετήσια Γενική Συνέλευση πραγματοποίηθηκε χθές η  «ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ» κατά την οποία λήφθηκαν αποφάσεις οι οποίες είναι: 

- Εγκρίθηκε η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και η Έκθεση των Ανεξάρτητων Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

- Επανεκλέγηκαν οι κ.κ Μάριος Κουτσοκούμνης και Χρυσόστομος Μιτσίδης οι οποίοι μετά την εκ περιτροπής αποχώρηση τους προσφέρθηκαν για επανεκλογή.  Ο κ. Μάριος Λευκαρίτης ο οποίος επίσης αποχώρησε εκ περιτροπής, δεν προσφέρθηκε για επανεκλογή.

- Καθορίστηκε η αμοιβή των Διοικητικών Συμβούλων.

- Εγκρίθηκε ο επαναδιορισμός των ελεγκτών κ.κ. KPMG και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ