Μπισκότα Φρού Φρού: Καταβολή μερίσματος ύψους 1,047,923

Στις 31 Μαΐου η ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alkis H. Hadjikyriacos (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD σε δυνεδρία του εξέτασε και ενέκρινε τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Το έντυπο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας δεν θα αποσταλεί στους μετόχους αλλά αντίγραφα της θα είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Εταιρείας.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο καθόρισε όπως η ετήσια Γενική Συνέλευση πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019 στις 5:30 το απόγευμα στα γραφεία της εταιρείας στην Κοκκινοτριμιθιά.

Σημειώνεται ότι την ίδια μέρα θα γίνει επίσης Έκτακτη Γενική Συνέλευση με σκοπό την έγκριση ψηφίσματος για εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να προβαίνει σε αγορές ιδίων μετοχών.

Σε μια άλλη εξέλιξη, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην ΕΓΣ των μετόχων την καταβολή μερίσματος ύψους €1,047,923 που αναλογεί σε €0,0106 ανά μετοχή ή 4,08% επί της ονομαστικής αξίας του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αντιστοιχεί με 1,89% αύξηση στο μέρισμα του 2017.

Το προτεινόμενο μέρισμα ισοδυναμεί με μερισματική απόδοση της τάξεως του 4,42%, επί της μέσης τιμής κλεισίματος της μετοχής των €0,240 της 31ης Δεκεμβρίου 2018.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ