Νέα Προγράμματα Καινοτομίας ύψους €18 εκατ. από το ΙδΕΚ

Ημερίδα “Finance your Innovation!” στις 24 Ιουνίου στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία.

Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης, συνολικού ύψους €18 εκατ., θα παρουσιάσει το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), στο πλαίσιο των τριών νέων Προγραμμάτων Καινοτομίας που πρόκειται να προκηρύξει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. 

Με στόχο την ενημέρωση των νεοφυών και παραγωγικών επιχειρήσεων για τις ευκαιρίες χρηματοδότησής τους με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων, το ΙδΕΚ διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με τίτλο: «Finance your Innovation!». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου 2019, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία από τις 9.00 μέχρι τις 15.00. 

Τα τρία νέα Προγράμματα Καινοτομίας που θα παρουσιαστούν αφορούν: 

•    «Δημιουργία και Αρχική Ανάπτυξη Start-ups με Διεθνή Προσανατολισμό (PRE-SEED)»
•    «Ανάπτυξη Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από Start-ups(SEED)» και
•    «Ανάπτυξη και Προώθηση Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (INNOVATE)». 

Θα παρουσιαστούν επίσης οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες συμμετοχής στα Προγράμματα. 

Στο πρώτο μέρος της ημερίδας θα γίνει η παρουσίαση των νέων Προσκλήσεων του European Innovation Council - EIC στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Συγκεκριμένα, εκπρόσωποι της ΕΕ θα παρουσιάσουν τη μετεξέλιξη των χρηματοδοτικών εργαλείων που παρέχονται σε καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του European Innovation Council. Σε αυτή την ενότητα θα πραγματοποιηθεί επίσης, συζήτηση αναφορικά με τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τον τρόπο αξιοποίησης των νέων εργαλείων Pathfinder και Accelerator του EIC.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το ΙδΕΚ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Κύπρο, τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης και το Enterprise Europe Network Κύπρου. Το πρώτο μέρος της ημερίδας το οποίο αφορά τις νέες Προσκλήσεις του EIC θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα ενώ η παρουσίαση των Προγραμμάτων Καινοτομίας θα γίνει στα ελληνικά. 

Για δηλώσεις συμμετοχής καθώς και για το πρόγραμμα της Ημερίδας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΙδΕΚ στο www.research.org.cy. 

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας 

Το  Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της ένταξης κυπρίων ερευνητών σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ