Η Infocredit Group παραλαμβάνει και επίσημα το ISO/IEC 27001:2013

Η πλήρης συμμόρφωση της Infocredit Group με τις πρόνοιες του ISO/IEC 27001: 2013 διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες.

Στο προεδρικό βρέθηκε η Infocredit Group, ανάμεσα σε άλλες εταιρίες, στις 26 Ιουνίου για να παραλάβει, το ISO/IEC 27001:2013. H απονομή, από τον υπουργό οικονομικών κύριο Χάρη Γεωργιάδη έγινε στα πλαίσια εκδήλωσης που διοργάνωσαν από κοινού ο «Κυπριακός οργανισμός Τυποποίησης» και η «Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης».

Ο υπεύθυνος συστημάτων ποιότητας της Infocredit Group, κύριος Αντρέας Χατζήμιχαηλ τόνισε τη βαρύνουσα σημασία της πιστοποίησης ISO/IEC 27001: 2013 για την Infocredit Group, καθώς αυτή καθορίζει τις απαιτήσεις για τη δημιουργία, την εφαρμογή, τη διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών στο πλαίσιο του οργανισμού. Περιλαμβάνει επίσης απαιτήσεις για την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση των κινδύνων ασφάλειας πληροφοριών που προσαρμόζονται στις ανάγκες του οργανισμού.

Η πλήρης συμμόρφωση της Infocredit Group με τις πρόνοιες του ISO/IEC 27001: 2013 διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες της εξασφαλίζοντας την ίδια στιγμή την απόλυτη προστασία των δεδομένων τους. Σημαντικότερη ωστόσο, είναι η δέσμευση για συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση του συστήματος ασφάλειας πληροφοριών αλλά και η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού στο θέμα.

Η Infocredit Group είναι πιστοποιημένη από τον διεθνή οργανισμό πιστοποιήσεων ΙQ Net και πέρα από το ISO/IEC 27001:2013 κατέχει επίσης τις πιστοποιήσεις ISO22301:2012 για την επιχειρησιακή συνέχεια καθώς και το ISO9001 που καθορίζει απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας (QMS). 

Η Infocredit Group είναι μια από τις πρωτοπόρες εταιρείες παροχής καινοτόμων λύσεων με ειδίκευση στην διαχείριση πιστωτικού κινδύνου, κινδύνων κανονιστικής συμμόρφωσης και εταιρικής διακυβέρνησης. Με περισσότερα από 45 χρόνια εμπειρίας και με ένα διεθνές δίκτυο στρατηγικών συνεργατών, η Infocredit Group έχει καθιερωθεί ως μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον τομέα της στην Κύπρο και τη Μέση Ανατολή.www.infocreditgroup.com
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ