Πρωτιά Πανεπιστημίου Κύπρου στην χρηματοδότηση για έρευνα και καινοτομία

Οι χώρες WIDENING είναι χώρες που θεωρούνται αναπτυσσόμενες σε θέματα έρευνας και καινοτομίας.

Πολύ υψηλή επίδοση στην απορρόφηση κονδυλίων για δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας παρουσιάζει το Πανεπιστήμιο Κύπρου αφού ανέβηκε στην 1η θέση κατάταξης στην εξασφάλιση ανταγωνιστικής χρηματοδότησης σε απόλυτους όρους από το Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020) ανάμεσα σε όλους τους οργανισμούς από τις 27 χώρες που ανήκουν στην κατηγορία WIDENING. 

Οι χώρες WIDENING είναι χώρες που θεωρούνται αναπτυσσόμενες σε θέματα έρευνας και καινοτομίας και περιλαμβάνουν 15 κράτη μέλη της Ε.Ε. (13 κράτη μέλη που εντάχθηκαν στην Ε.Ε. από το 2004 και μετά μαζί με την Πορτογαλία και το Λουξεμβούργο) και 12 συνδεδεμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Τουρκίας και Ουκρανίας. Σημειώνεται ότι μόνο οι δύο αυτές χώρες έχουν συνολικό πληθυσμό πέραν των 120 εκατ. κατοίκων. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται στην 1η θέση σε εξασφάλιση χρηματοδότησης, ανάμεσα σε όλους τους οργανισμούς που προέρχονται από τις 27 χώρες WIDENING, με 94 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα και έχει αντλήσει από την 1η Ιανουαρίου 2014, ημερομηνία έναρξης του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» μέχρι τα μέσα Ιουλίου 2019, συνολική χρηματοδότηση ύψους €41,8 εκατομμυρίων. Στη 2η θέση ακολουθεί το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου με €39,9 εκατ. και στην 3η θέση το Ινστιτούτο Jozef Stephan της Σλοβενίας με €38,4 εκατ. Από την Κύπρο, ακολουθούν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην 33η θέση με 43 έργα και χρηματοδότηση €14,1 εκατ. και το Ινστιτούτο Κύπρου στην 40η θέση με 29 έργα και χρηματοδότηση €12,4 εκατ.

Συνολικά, το Πανεπιστήμιο κατατάσσεται 170ο σε εξασφάλιση χρηματοδότησης ανάμεσα στους πέραν των 30.000 οργανισμούς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα , μία πολύ τιμητική διάκριση αφού το Πανεπιστήμιο ξεπερνά σε απόδοση σε απόλυτους αριθμούς διάσημα και πολύ μεγαλύτερα σε μέγεθος και προϋπολογισμό πανεπιστήμια της Ευρώπης. 

Σημειώνεται ότι τα υπό αναφορά στοιχεία δεν έχουν συμπεριλάβει 8 έργα που εξασφάλισε πρόσφατα το Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπως το έργο Teaming με το ακρώνυμο BIOBANK, συνολικού προϋπολογισμού πέραν των €12 εκατ.,  τα οποία αναμένεται να αυξήσουν τη συνολική χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Κύπρου από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» σε €53 εκατ. Στην επόμενη επικαιροποίηση των στοιχείων το Πανεπιστήμιο Κύπρου  αναμένεται να ανέβει ακόμη περισσότερο στη γενική κατάταξη λαμβάνοντας θέση στους 130-140 οργανισμούς με την υψηλότερη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ