Ετήσιες Βραβεύσεις «Κύπριας Φιλοξενίας» από το Υφυπουργείο Τουρισμού

Στις κατηγορίες βραβεύσεων περιλαμβάνονται οι βέλτιστες πρακτικές εξυπηρέτησης, φιλοξενίας και επαγγελματικής κουλτούρας.

Το Υφυπουργείο Τουρισμού, στα πλαίσια των προσπαθειών του για αναβάθμιση της ποιότητας υπηρεσιών στον τουρισμό, της αυθεντικής φιλοξενίας και του επαγγελματισμού στην τουριστική βιομηχανία, έχει θέσει υπό την αιγίδα του τον ετήσιο θεσμό βραβεύσεων βέλτιστων πρακτικών του φορέα «Κύπριας Φιλοξενίας». 

Οι βραβεύσεις αφορούν όλο το φάσμα της τουριστικής βιομηχανίας και δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι ανεξαιρέτως οι απασχολούμενοι, νοουμένου ότι πληρούν τα κριτήρια που τίθενται.  

Στις κατηγορίες βραβεύσεων περιλαμβάνονται οι βέλτιστες πρακτικές εξυπηρέτησης, φιλοξενίας και επαγγελματικής κουλτούρας, ενώ πρόσφατα αποφασίστηκε και ανάλογη βράβευση για  φιλοξενία στον τομέα του Αγροτουρισμού.  

Στόχος της προσπάθειας είναι η ανάδειξη και επιβράβευση των αρίστων πρακτικών, σαν παραδείγματα προς μίμηση, αλλά και η απόδοση της οφειλόμενης τιμής στους αρίστους του τουρισμού. 

Μέλη του Φορέα και παράλληλα κριτές αξιολόγησης είναι, πέρα από την ολότητα των μελών της Επιτροπής Φιλοξενίας του Υφυπουργείου Τουρισμού, αντιπρόσωποι επαγγελματικών συνδέσμων και διακεκριμένες προσωπικότητες του τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Φορέα «Κύπρια Φιλοξενία» www.cypriafiloxenia.com.
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ