Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο: Πρόγραμμα για τον ψηφιακό γραμματισμό

κολουθώντας το ολλανδικό πρότυπο, το πρόγραμμα θα προσαρμοστεί σε συνολικά πέντε χώρες.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “European MediaCoach Initiative” (EMCI), το οποίο στοχεύει στη δημιουργία πολιτικών που προωθούν την Παιδεία για τα Μέσα και τον ψηφιακό γραμματισμό, παρουσιάστηκε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στην παρουσία του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Πρόδρομου Προδρόμου, εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας και άλλων φορέων.
 
Ακολουθώντας το ολλανδικό πρότυπο, το πρόγραμμα θα προσαρμοστεί σε συνολικά πέντε χώρες, ενώ πέραν της Κύπρου, σε αυτό συμμετέχουν επίσης η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία.
 
Συντονιστής του έργου είναι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ συμμετέχουν ως εταίροι το «Stichting Reklame Rakkers» της Ολλανδία, το «EAVI: the European Association for Viewers Interests» του Βελγίου, το «University Institute of Lisbon» της Πορτογαλίας, το «ActiveWatch: Media Monitoring Agency» της Ρουμανίας, το «The University of Sofia ‘St. Kliment Ohridski’» της Βουλγαρίας και το «Athens Lifelong Learning Institute» της Ελλάδας.
 
Αναλύοντας την Παρασκευή τους στόχους του προγράμματος κατά τη διάρκεια διάσκεψης Τύπου, η Συντονίστρια του έργου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χάρις Ξιναρή, είπε ότι το EMCI θα προσφέρει τη δυνατότητα σε μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματιών να επιμορφωθούν και να καταρτιστούν ως εκπαιδευτές, ώστε να είναι σε θέση να προωθήσουν τον γραμματισμό και την κριτική σκέψη για τα ΜΜΕ σε μαθητές και άλλες ομάδες της νεολαίας.
 
Σύμφωνα με την κ. Ξιναρή, υπάρχει ανάγκη αντιμετώπισης των πολλαπλών προκλήσεων της κοινωνίας της πληροφορίας. Είπε ακόμη ότι το θέμα είναι άμεσα συνδεδεμένο με την υγιή δημοκρατία, καθώς «τα θέματα συμμετοχής και συμμετοχικότητας στον ψηφιακό κόσμο απασχολούν σε μεγάλο βαθμό τους χρήστες του διαδικτύου» που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως ψηφιακό χώρο πολιτικής συμμετοχής και κινητοποίησης. Η Καθηγήτρια έκανε επίσης λόγο για αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης μέσω της παιδείας στα Μέσα.
 
Από την πλευρά του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου συνεχάρη το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και την κ. Ξιναρή για τον συντονισμό του προγράμματος, το οποίο όπως είπε εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus για την εκπαίδευση. Παράλληλα συνεχάρη και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, το οποίο συμμετέχει στο πρόγραμμα ως εταίρος.
 
Ο ψηφιακός κόσμος, ο οποίος είναι ήδη γεγονός, δημιουργεί συχνά προβληματισμό, ανησυχία και σε ορισμένους και φόβο, για τα ανεπιθύμητα φαινόμενα τα οποία συνοδεύουν τις καταπληκτικές δυνατότητες διάδοσης των πληροφοριών, είπε ο κ. Προδρόμου, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη να υπάρξει μια συγκροτημένη προσέγγιση στα θέματα αυτά.
 
Εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας, Κώστα Χαμπιαούρη, η Διευθύντρια του τομέα Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Αναστασία Οικονόμου, ανέφερε ότι «η παιδεία στα Μέσα είναι επιτακτική ανάγκη να προωθείται και στα σχολεία μας», ενώ είπε ότι η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας προσβλέπει σε μαθητές με κριτική σκέψη, οι οποίοι απαιτούν ποιότητα στο επίπεδο της ενημέρωσης, της ψυχαγωγίας και της αλληλεπίδρασης με τα Μέσα.
 
Ο Πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής, Κώστας Γουλιάμος, είπε, μεταξύ άλλων, ότι οι δεξιότητες επικοινωνιακού γραμματισμού είναι μια συνεχής διαδικασία μάθησης ενώ η κριτική προσέγγιση των Μέσων Ενημέρωσης προϋποθέτει και αποβλέπει στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας των αποδεκτών, ώστε να συνειδητοποιούν την ευρύτητα και πολυπλοκότητα των αφηγημάτων που δέχονται σε καθημερινή βάση, είτε ως κείμενο, είτε ως εικόνα.
 
Το παρών έδωσαν επίσης η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ειρήνη Λοϊζίδου-Νικολαΐδου, εκπρόσωπος του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών και επικεφαλής ή εκπρόσωποι από άλλους αρμόδιους φορείς.
 
Το Πρόγραμμα EMCI απευθύνεται σε άτομα που έχουν πρόσβαση στη νεολαία, όπως εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί λειτουργοί, μέλη ή διοικητικά συμβούλια οργανώσεων σχετικών με τη νεολαία, λειτουργοί και επαγγελματίες σε οποιονδήποτε άλλο τομέα που έχουν πρόσβαση στη νεολαία. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων (Δημοτική, Μέση Γενική, Μέση Τεχνική και Επαγγελματική, Ειδική), καθώς έχουν άμεση πρόσβαση σε παιδιά και νέους. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και απλή βασική γνώση για τα Μέσα (έντυπα, ψηφιακά, διαδικτυακά, κοινωνικά δίκτυα).
 
Στόχος είναι τα άτομα αυτά, ως εκπαιδευτές ή MediaCoaches, να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται για τα μέσα πληροφορίας και επικοινωνίας και να είναι σε θέση να αναπτύσσουν διδακτικό υλικό που να καλλιεργεί τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για κριτική συμμετοχή στην παραγωγή και κατανάλωση πληροφοριών για τα μέσα πληροφορίας και επικοινωνίας. Σκοπός είναι οι εκπαιδευτές να αξιοποιούν το υλικό αυτό, μέσα στο δικό τους πεδίο, για βελτίωση των επιπέδων γραμματισμού για τα Μέσα σε μαθητές και σε νέους.
 
Το Πρόγραμμα θα προσφερθεί δωρεάν σε συνολικά εκατό υποψηφίους για MediaCoaches μετά από υποβολή αίτησης μέσω του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στη διεύθυνση https://www.pi-eggrafes.ac.cy .
 
Η εκπαίδευση θα γίνει σε δύο φάσεις, η μια από τον Οκτώβριο μέχρι τον Δεκέμβριο 2019 και η δεύτερη από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Απρίλιο 2020.
 
Η ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιτυχούς Ολοκλήρωσης του Προγράμματος MediaCoach από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν για άτομα που ενδιαφέρονται να προσφέρουν σχετικά βιωματικά σεμινάρια σε δημόσια σχολεία, έναντι αμοιβής, στο πλαίσιο της λειτουργίας κέντρου Media Literacy, η δημιουργία του οποίου ήδη προωθείται.
 
Επιπρόσθετα, η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στην εξασφάλιση έως και τριών (3) ECTS που μπορούν να μεταφερθούν σε άλλα προγράμματα σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ