Επεκτείνεται το Εθνικό Δίκτυο EURAXESS

Επικεφαλής Επιστήμονας και εκπρόσωποι οκτώ ακαδημαϊκών και ερευνητικών ινστιτούτων υπέγραψαν Συμφωνητικό για την ενσωμάτωσή τους στο Δίκτυο.

Στην επέκταση του Εθνικού Δικτύου EURAXESS προχωρά το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), με την ενσωμάτωση οκτώ οργανισμών οι οποίοι θα λειτουργούν ως Κέντρα Υπηρεσιών (EURAXESS Service Centers).

Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο Ημερίδας που διοργάνωσε το ΙδΕΚ, τη Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2019, στη Λευκωσία, υπεγράφη Συμφωνητικό μεταξύ του Επικεφαλής Επιστήμονα για την Έρευνα και την Καινοτομία της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κυριάκου Κόκκινου, των Πρυτανικών Αρχών καθώς και εκπροσώπων των οργανισμών. 

Οι οργανισμοί που ενσωματώνονται στο Εθνικό Δίκτυο και θα λειτουργούν ως Κέντρα Υπηρεσιών EURAXESS είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το UCLAN Cyprus, το Ινστιτούτο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Frederick, το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής και το Research Centre on Interactive Media, Smart Systems and Emerging Technologies – RISE. 

Το Δίκτυο EURAXESS-Researchers in Motion είναι μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, παρέχοντας υπηρεσίες πληροφόρησης και υποστήριξης σε επαγγελματίες ερευνητές. Το Δίκτυο υποστηρίζει την κινητικότητα των ερευνητών, Ευρωπαίων και μη, καθώς και την επαγγελματική τους εξέλιξη, προσφέροντάς τους δωρεάν εξατομικευμένη βοήθεια σε θέματα όπως η αναζήτηση θέσεων εργασίας σε όλη την Ευρώπη, πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης, στέγασης, άδειας εισόδου και άδειας εργασίας, ενισχύοντας παράλληλα την επιστημονική συνεργασία μεταξύ των χωρών. Σήμερα, συμμετέχουν στο Δίκτυο 530 Κέντρα Υπηρεσιών EURAXESS σε 40 ευρωπαϊκές χώρες και το ΙδΕΚ ηγείται του Δικτύου στην Κύπρο. 

Στην εκδήλωση, που έφερε τον τίτλο «EURAXESS – Researchers in Motion: Δημιουργία Εθνικού Δικτύου EURAXESS & Ερευνητές από Τρίτες Χώρες», διεξήχθη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης αναφορικά με τα εργαλεία και τους τρόπους υποστήριξης των προσφύγων ερευνητών και των ερευνητών από τρίτες χώρες. Στη συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι Μη Κυβερνητικών Οργανισμών, ερευνητικών κέντρων καθώς και των Κέντρων Υπηρεσιών EURAXESS. 

Μιλώντας στο περιθώριο της εκδήλωσης, ο Επικεφαλής Επιστήμονας, Κυριάκος Κόκκινος, ανέφερε πως η ενθάρρυνση της κινητικότητας των ερευνητών αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες σε επίπεδο ευρωπαϊκής πολιτικής καθώς συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας επιστημονικής κοινότητας υψηλού επιπέδου. «Τα εργαλεία που υποστηρίζουν την κινητικότητα των ερευνητών βοηθούν τόσο τους ερευνητές που επιθυμούν να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα καθώς και τους φορείς που θέλουν να εργοδοτήσουν μερικούς από τους πιο ταλαντούχους Ευρωπαίους ή μη Ευρωπαίους ερευνητές. Σε αυτό το πλαίσιο, η ενσωμάτωση επιπρόσθετων φορέων στο Εθνικό Δίκτυο EURAXESS αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη καθότι αναμένεται να συμβάλει στην διεύρυνση και στην ποιοτική αναβάθμιση των σχετικών υπηρεσιών», πρόσθεσε ο κ. Κόκκινος. 

Πραγματοποιήθηκαν, ακόμη, παρουσιάσεις από αρμόδιους φορείς στο πλαίσιο των οποίων συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το Δίκτυο EURAXESS-Researchers in Motion, οι κανονισμοί και οι προϋποθέσεις που διέπουν τη χορήγηση «επιστημονικής βίζας», καθώς επίσης οι στόχοι του Προγράμματος Bridge, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» και συντονίζεται από το γερμανικό πανεπιστήμιο Bielefield. Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη προσφύγων ερευνητών για την εξέλιξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας σε ερευνητικούς και εμπορικούς οργανισμούς στην Ευρώπη, παρέχοντάς τους εκπαίδευση και καθοδήγηση, αλλά και ευκαιρίες επαγγελματικής δικτύωσης.
 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ