Ο Θ. Καζάκος επανεξελέγη στην Ένωση Ευρωπαίων Πλοιοκτητών

Για ακόμα μια διετία.

Ο Γενικός Διευθυντής του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, Θωμάς  Καζάκος, επανεκλέγη ομόφωνα για μια ακόμη διετία ως Πρόεδρος της Επιτροπής Κρατικών Ενισχύσεων της Ένωσης Ευρωπαίων Πλοιοκτητών, συνεχίζοντας έτσι την έμπρακτη συμμετοχή του Επιμελητηρίου στη χάραξη της Ευρωπαϊκής Πλοιοκτητικής φορολογικής πολιτικής.

Ανακοίνωση του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου αναφέρει ότι η Ένωση Ευρωπαίων Πλοιοκτητών (ECSA) η οποία περιλαμβάνει τις εθνικές ενώσεις πλοιοκτητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποίησε συνάντηση του Διοικητικού της Συμβουλίου στις 11 Δεκεμβρίου 2019, στις Βρυξέλλες. Μαζί με την Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών, εκπροσώπησαν την Κυπριακή Ναυτιλία σε αυτή τη συνάντηση, ο Πρόεδρος του Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου  Φίλιππος Φιλής, μετά την πρόσφατη εκλογή του ως Αντιπρόεδρος της Ένωσης και ο Γενικός Διευθυντής του Επιμελητηρίου, κ.  Καζάκος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, o κ. Καζάκος, επανεκλέχθηκε ομόφωνα για μία ακόμη διετία, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Κρατικών Ενισχύσεων της Ένωσης, συνεχίζοντας έτσι την έμπρακτη συμμετοχή του Επιμελητηρίου στη χάραξη της Ευρωπαϊκής Πλοιοκτητικής φορολογικής πολιτικής.
 
Επιπρόσθετα, συζητήθηκε η ναυτιλιακή πολιτική της Ενώσεως σε θέματα πλοιοκτησίας, καθορίζοντας τις μελλοντικές ενέργειες της, τόσο σε ζητήματα που αφορούν τις συνεχείς προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ναυτιλίας για την περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος προς την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ), σε τρόπους ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ναυτιλίας σε σχέση με άλλα ναυτιλιακά κέντρα ανά το παγκόσμιο όπως επίσης, ο προϋπολογισμός της Ένωσης, για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ