Έναρξη του ευρωπαϊκού έργου SMEmPower Efficiency

Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «SMEmPower Efficiency – Μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενδυνάμωση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση». Της προσπάθειας ηγείται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Στο έργο «SMEmPower Efficiency» συμμετέχουν συνολικά 10 φορείς/οργανισμοί (ιδιωτικές εταιρείες, πανεπιστήμια, ενώσεις βιομηχανιών κλπ), από 8 διαφορετικές χώρες: Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία, Σλοβενία, Ρουμανία, Κύπρος, Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία.

Ο γενικός στόχος του έργου «SMEmPower Efficiency» είναι να υποστηρίξει τις ΜΜΕ στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/27/EU για την ενεργειακή απόδοση. Συγκεκριμένα το έργο βασίζεται σε ένα ολιστικό πλαίσιο που αποσκοπεί να βοηθήσει τις ΜΜΕ να βελτιώσουν τις δεξιότητες και ικανότητες του προσωπικού τους, αναπτύσσοντας ειδικά προγράμματα κατάρτισης για διαχειριστές ενέργειας, αλλά και να υποβληθούν σε ενεργειακούς ελέγχους και, κυρίως, να αναλάβουν δράση και να εφαρμόσουν τα προτεινόμενα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, βελτιώνοντας έτσι την ενεργειακή τους απόδοση.

Το «SMEmpower Efficiency» θα έχει διάρκεια 36 μήνες και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Ορίζοντας 2020. Στα πλαίσια του έργου θα πραγματοποιηθούν διάφορες δραστηριότητες, των οποίων τα αποτελέσματα αναμένονται να είναι τα ακόλουθα:

  • Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πιστοποιημένου προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης που θα στοχεύει στην εκπαίδευση περισσότερων από 700 στελεχών ΜΜΕ που χειρίζονται θέματα ενέργειας στην επιχείρηση τους.
  • Πιλοτικές εφαρμογές μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε τουλάχιστον 160 επιλεγμένες επιχειρήσεις/βιομηχανίες.
  • Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμα ενεργειακής διαχείρισης καθώς και 2 εξειδικευμένα εργαλεία ενεργειακής ανάλυσης (Monitoring & Targeting, Measurement & Verification), τα οποία θα είναι δωρεάν προσβάσιμα για τους επαγγελματίες μηχανικούς.
  • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού εγχειριδίου προηγμένης κατάρτισης.
  • Πραγματοποίηση εργαστηρίων που θα φέρουν σε επαφή τις ΜΜΕ με τους εκπροσώπους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, προκειμένου να διερευνηθούν τρόποι χρηματοδότησης έργων ενεργειακής απόδοσης.

Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένονται να επιτευχθούν οι εξής δείκτες απόδοσης:

  • Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 24,86 GWh / έτος
  • Συμμετοχή 160 ΜΜΕ
  • Πραγματοποίηση 24 προγραμμάτων κατάρτισης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο SMEmPower Efficiency, επικοινωνήστε  με:

Grigoris Papagiannis, AUTH, gpapagia@ece.auth.gr

Agnese Riccetti, EnerGiaDa, agnese.riccetti@gmail.com

Από την Κύπρο στο «SMEmPower Efficiency» συμμετέχει η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), που είναι υπεύθυνος φορέας για την υλοποίηση των δράσεων στην Κύπρο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο «SMEmPower Efficiency» στην Κύπρο, επικοινωνήστε με:
Ανθή Χαραλάμπους, ΟΕΒ,  acharalambous@oeb.org.cy
Παναγιώτη Καστανιά, ΟΕΒ, pkastanias@oeb.org.cy

*Document ref.: Deliverable D6.2_1
Author: Dr. Daniela Melandri, Agnese Riccetti – EnerGia-Da  Srl
Reviewer: Prof. Grigoris Papagiannis – Aristotele University of Thessaloniki

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ