Φορολογικός οδηγός για το 2020 από την PwC

Είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του οργανισμού.

Πρόκειται για έναν πρακτικό οδηγό που παρέχει γενικές πληροφορίες για το φορολογικό σύστημα της χώρας καθώς το περιεχόμενο του βασίζεται στην ισχύουσα κυπριακή νομοθεσία και πρακτική και περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες αλλαγές στις άμεσες και έμμεσες φορολογικές νομοθεσίες.

Αποτελεί πλούσια πηγή πληροφόρησης για την έγκαιρη και αποτελεσματική φορολογική συμμόρφωση και προγραμματισμό των νομικών και φυσικών προσώπων χωρίς, ωστόσο, να υποκαθιστά την εξειδικευμένη επαγγελματική συμβουλή. Ο οδηγός διατίθεται στην Αγγλική γλώσσα, ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμος στα Ελληνικά και στα Ρωσικά. 

Σχολιάζοντας την 28η έκδοση του φορολογικού οδηγού της PwC Κύπρου, ο κ. Στέλιος Βιολάρης, Συνέταιρος Συμβουλευτικών Φορολογικών Υπηρεσιών του οργανισμού ανέφερε ότι «O φορολογικός οδηγός 2020 παρέχει εύκολη και άμεση πρόσβαση σε περιεκτικές πληροφορίες που αφορούν τις πιο πρόσφατες εξελίξεις του φορολογικού συστήματος της Κύπρου. Στόχος μας είναι η μεταφορά γνώσεων που προσφέρουν αξία τόσο σε φυσικά πρόσωπα όσο και σε επιχειρήσεις που είτε δραστηριοποιούνται είτε σχεδιάζουν να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στη χώρα μας αλλά και στην ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα».

Ο οδηγός, με τίτλο «Φορολογικές Πληροφορίες 2020 - Κύπρος», είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του οργανισμού στο www.pwc.com.cy/tax-facts-figures. 
 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ