Στην τελική ευθεία η επιλογή των πιο καινοτόμων ιδεών για χρηματοδότηση

Αυτή την εβδομάδα η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων startup και υφιστάμενων επιχειρήσεων, κλήθηκαν εμπειρογνώμονες και επενδυτές από το εξωτερικό

Ενώπιον ανεξάρτητων Επιτροπών Αξιολόγησης τίθενται αυτή τη βδομάδα οι προτάσεις των νεοφυών και υφιστάμενων επιχειρήσεων που πέρασαν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης των τριών Προγραμμάτων υποστήριξης της επιχειρηματικής καινοτομίας, «PRE-SEED», «SEED» και «INNOVATE».  

Τα Προγράμματα είχαν προκηρυχθεί πριν από μερικούς μήνες από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) με συνολικό προϋπολογισμό ύψους €18 εκατ. και στόχο την χρηματοδότηση νέων καινοτόμων ιδεών με διεθνή προσανατολισμό. Συνολικά, 115 προτάσεις νεοφυών και υφιστάμενων επιχειρήσεων διεκδικούν από €100.000 μέχρι €1 εκατ.. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πρώτη φάση υποβλήθηκαν πέραν των 300 προτάσεων και για τα τρία Προγράμματα, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία.   

Για τη διαδικασία αξιολόγησης κλήθηκαν διακεκριμένοι εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες από το εξωτερικό, με πλούσια επιχειρηματική δραστηριότητα και αποδεδειγμένη εμπειρία επιλογής των πλέον καινοτόμων ιδεών με προοπτικές ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο. Συγκεκριμένα, κάθε Επιτροπή αποτελείται από εφτά αξιολογητές, μεταξύ των οποίων μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, της Αρχής Καινοτομίας του Ισραήλ, επιχειρηματικοί άγγελοι, serial entrepreneurs και επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης, ο συντονιστής του κάθε έργου καλείται σε δια ζώσης παρουσίαση (pitching) ενώπιον των μελών της Επιτροπής, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν με τον συμμετέχοντα το περιεχόμενο της πρότασης, υποβάλλοντας ερωτήσεις για όλο το φάσμα της ιδέας, της υλοποίησής της καθώς και για την προστιθέμενη αξία και όφελος, με ιδιαίτερη έμφαση στην επιχειρηματική στρατηγική. Η διαδικασία, η οποία διεξάγεται στη Λευκωσία, ξεκίνησε τη Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020. 

Μιλώντας στο περιθώριο της συνάντησης, ο Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα και Καινοτομία της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κυριάκος Κόκκινος, σημείωσε πως τα τρέχοντα προγράμματα επιχειρηματικότητας «στοχεύουν στο να ενισχύσουν, να ενθαρρύνουν και να στηρίξουν τις προσπάθειες των κυπριακών επιχειρήσεων να καινοτομήσουν και να εισάγουν στην αγορά νέα προϊόντα και ιδέες τα οποία θα βοηθήσουν τόσο τις επιχειρήσεις όσο και την οικονομία της Κύπρου ευρύτερα να διαμορφώσει μία νέα παραγωγική βάση που θα στηρίζεται στην καινοτομία». Αναφερόμενος στους λόγους για τους οποίους κλήθηκαν αξιολογητές από το εξωτερικό, ο κ. Κόκκινος εξήγησε πως η επιλογή έγινε πάρα πολύ προσεκτικά με σκοπό να διασφαλιστεί η ποιότητα και η αξιοκρατία. «Διαθέτουν μεγάλη πείρα στην αξιολόγηση αυτού του είδους προτάσεων, προέρχονται από τον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο της επιχειρηματικότητας και μπορούν να διακρίνουν εάν μία ιδέα είναι βιώσιμη», δήλωσε χαρακτηριστικά. 
Οι παρουσιάσεις αποτελούν το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης για τα τρία ξεχωριστά Προγράμματα χρηματοδότησης του ΙδΕΚ: 

•    Το πρώτο αφορά στη «Δημιουργία και Αρχική Ανάπτυξη Start-ups με Διεθνή Προσανατολισμό (PRE-SEED)» με συνολικό προϋπολογισμό €4 εκατ., το οποίο απευθυνόταν σε νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) που βρίσκονται στο στάδιο της ιδέας και το προϊόν ή η υπηρεσία τους δεν είναι ακόμα πλήρως ανεπτυγμένα. Η μέγιστη χρηματοδότηση ανέρχεται σε €100.000 ανά έργο με 53 προτάσεις να περνούν στη Β’ Φάση από τις 134 που υποβλήθηκαν αρχικά. 

•    Το δεύτερο πρόγραμμα με στόχο την «Ανάπτυξη Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από Start-ups (SEED)», απευθυνόταν σε startups οι οποίες είχαν ήδη δραστηριοποιηθεί για μικρό χρονικό διάστημα και το καινοτόμο προϊόν/υπηρεσία τους βρίσκεται σε πιο ώριμο στάδιο χωρίς ωστόσο να έχει ακόμα διεισδύσει στην αγορά. Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται επίσης σε €4 εκατ. με τη μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο να ανέρχεται στις €500.000. Για το πρόγραμμα SEED κατατέθηκαν αρχικά 105 προτάσεις με τις 36 να περνούν στη Β’ Φάση.  

•    Το τρίτο πρόγραμμα απευθυνόταν σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και αφορά την «Ανάπτυξη και Προώθηση Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (INNOVATE)». Με τον προϋπολογισμό να ανέρχεται σε €10 εκατ., το Πρόγραμμα απευθυνόταν σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ήδη στην αγορά ή διαθέτουν καινοτόμα προϊόντα/υπηρεσίες στο στάδιο δοκιμών ή πιλοτικής εφαρμογής, που θα επενδύσουν στην έρευνα και καινοτομία, για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών με δυνατότητα όσο το δυνατόν πιο άμεσης διείσδυσης στη διεθνή αγορά. Το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται στο €1 εκατ. ανά έργο με 26 από τις 64 προτάσεις που υποβλήθηκαν να εισέρχονται στη Β΄ Φάση της αξιολόγησης.   

Τα Προγράμματα εντάσσονται στο υφιστάμενο πλαίσιο του ΙδΕΚ για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία RESTART 2016-2020 και συγχρηματοδοτούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία (μέσω του Προϋπολογισμού του ΙδΕΚ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ (ΕΤΠΑ). 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ