EY Κύπρου: Ο COVID-19 ωθεί στην επιτάχυνση επιχειρηματικού μετασχηματισμού

Η ΕΥ Κύπρου οργάνωσε την Τρίτη, 12 Μαΐου, Webcast με τίτλο Beyond COVID-19: Business Transformation Accelerated, στο οποίο συμμετείχαν μέλη από περισσότερες από 100 επιχειρήσεις που έχουν βάση των εργασιών τους στην Κύπρο. Το webcast ανέλυσε την ανάγκη επιτάχυνσης του Επιχειρηματικού Μετασχηματισμού των οργανισμών, ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19, προκειμένου να παραμείνουν σχετικοί και ανταγωνιστικοί στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται. Το webcast παρουσίασαν επαγγελματίες της EY με εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα Επιχειρηματικού Μετασχηματισμού.

Στην εισαγωγή του, ο Χαράλαμπος Κωνσταντίνου, Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Κύπρου, υπογράμμισε την αναγκαιότητα του Επιχειρηματικού Μετασχηματισμού για την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας και της αναμόρφωσης των οργανισμών για το μέλλον. Περιέγραψε τις περιοχές που οι οργανισμοί καλούνται να μετασχηματίσουν άμεσα, δηλαδή τον επαναπροσδιορισμό της εμπειρίας πελάτη, τη δημιουργία αποτελεσματικών και ευέλικτων διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας, τον επανασχεδιασμό των υποστηρικτικών λειτουργιών (back office), την ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και τον μετασχηματισμό του οργανισμού.

Στην πρώτη ενότητα, ο Χαράλαμπος Μωυσέως, Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Τεχνολογίας της EY Κύπρου, ανέλυσε το πώς οι οργανισμοί θα μπορούσαν να επαναπροσδιορίσουν την εμπειρία των πελατών τους, επισημαίνοντας τα βασικά οφέλη που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την ανάπτυξη εξατομικευμένης και απρόσκοπτης εμπειρίας πελατών.

Σε ερώτηση που τέθηκε στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του webcast, σχετικά με το πόσο καλά γνωρίζουν οι Κυπριακές επιχειρήσεις τους πελάτες τους, το 34% των συμμετεχόντων απάντησε "Γνωρίζω τους πελάτες μου πολύ καλά", το 32% ότι "Μπορώ εύκολα να προσαρμοστώ στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του πελάτη", το 20% είπε "Οι πελάτες μου είναι πιστοί σε μένα", και τέλος, το 14% πιστεύει ότι "Η Εμπειρία των Πελατών είναι ένας ακόμη φανταχτερός όρος χωρίς πραγματική ουσία για την επιχείρησή μου".

Στη συνέχεια, ο Σάκης Μωυσέως, Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Διοίκησης, ανέλυσε τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί μπορούν να δημιουργήσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικές και ευέλικτες διαδικασίες στην εφοδιαστική αλυσίδα, δηλώνοντας ότι οι οργανισμοί πρέπει να επιλύσουν όχι μόνο προκλήσεις που αφορούν στις διαδικασίες, αλλά και θέματα που σχετίζονται με την κουλτούρα. Ανέφερε επίσης πώς συγκεκριμένες τεχνολογικές λύσεις θα μπορούσαν να συμβάλουν προς το σκοπό αυτό σε όλα τα στάδια του κύκλου της εφοδιαστικής αλυσίδας, δηλαδή από τον προγραμματισμό και τις προβλέψεις, μέχρι την παράδοση αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες.

Σε αυτήν την ενότητα, οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν ποια από τα ακόλουθα στάδια του κύκλου εφοδιαστικής αλυσίδας θεωρούν ότι αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση για τον οργανισμό τους: Σχεδιασμός και Πρόβλεψη, Διαχείριση Αποθήκης, ή Παράδοση. Όπως είχε προβλεφθεί, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (62%), δήλωσε ότι ο «Σχεδιασμός και η Πρόβλεψη» είναι η μεγαλύτερη πρόκληση τους, ενώ το 27% απάντησε η «Παράδοση».

Στην τρίτη ενότητα, ο Κυριάκος Κυριάκου, Επικεφαλής SAP Υπηρεσιών της EY Κύπρου, εξέτασε τον ανασχεδιασμό των υποστηρικτικών λειτουργιών των οργανισμών (back office operations). Τόνισε ότι, για να πετύχει ο ανασχεδιασμός χρειάζεται να υιοθετηθεί η χρήση τεχνολογικών λύσεων όπως η αυτοματοποίηση ρομποτικών διεργασιών. Έτσι, οι οργανισμοί θα βιώσουν σημαντικά οφέλη όπως εξοικονόμηση κόστους, ακρίβεια, ταχύτητα και συνέπεια σε χρονοβόρες και απαιτητικές εργασίες. Επίσης, αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα, καθώς το ανθρώπινο δυναμικό θα μπορεί να αξιοποιηθεί για την εκτέλεση εργασιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Σε αυτήν την ενότητα, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να απαντήσουν σε ποια διαδικασία πιστεύουν ότι η χρήση τεχνολογίας θα έχει τον πιο θετικό αντίκτυπο, με το 74% να επιλέγουν και τις τρεις επιλογές που δόθηκαν, δηλαδή την «επεξεργασία τιμολογίου προμηθευτή», «την συμφιλίωση λογιστικών εγγραφών (accounting reconciliation)», και «την πρόσληψη προσωπικού (employee on-boarding)».

Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος, ο Παναγιώτης Θρασυβούλου, Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού, μίλησε για την ενίσχυση των ικανοτήτων του προσωπικού και τον επανασχεδιασμό της οργανωτικής δομής του οργανισμού. Εξήγησε πώς το μέλλον της εργασίας καθοδηγείται από τρεις δυνάμεις: την παγκοσμιοποίηση, την τεχνολογία και τα δημογραφικά στοιχεία. Νέες, ευέλικτες οργανωτικές μορφές θα γίνουν επιτακτικές και η αναβάθμιση των βασικών ανθρώπινων δεξιοτήτων, όπως η ενσυναίσθηση, η δημιουργική επίλυση προβλημάτων, η ηγεσία διαφορετικών ομάδων και η σύνθετη διαλειτουργική συνεργασία, θα συνδυαστεί με την ανάγκη για ψηφιακή αναβάθμιση για τη διευκόλυνση αυτών των νέων μορφών.

Κατά τη διάρκεια αυτής της ενότητας, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να επιλέξουν τη μεγαλύτερη πρόκληση σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό για τον οργανισμό τους, μέσα στην επόμενη δεκαετία. Περίπου οι μισοί συμμετέχοντες (52%) θεώρησαν την «Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού» ως τη μεγαλύτερη πρόκληση, ενώ το 32% απάντησε ο «Σχεδιασμός του οργανισμού μου να είναι απλός και ευέλικτος».

Το webcast ολοκληρώθηκε με τα στελέχη της EY να απαντούν σε κάποια από τα ερωτήματα που τέθηκαν από τους συμμετέχοντες, αναλύοντας σε μεγαλύτερο βάθος πτυχές των θεμάτων που τους απασχόλησαν.

Σχολιάζοντας το webcast, ο Χαράλαμπος Κωνσταντίνου, Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Κύπρου, δήλωσε: «Η κατάσταση που βιώνουμε με την πανδημία, επιταχύνει την ανάγκη για Επιχειρηματικό Μετασχηματισμό. Ο COVID-19 επέφερε αλλαγή στις ανάγκες των καταναλωτών και των εργαζομένων που αναπόφευκτα θα οδηγήσουν και στη μετατροπή του τρέχοντος λειτουργικού τους μοντέλου. Οι οργανισμοί καλούνται να επαναπροσδιορίσουν την εμπειρία πελάτη τους, να δημιουργήσουν αποτελεσματικές και ευέλικτες διαδικασίες στην εφοδιαστική αλυσίδα, να επανασχεδιάσουν τις υποστηρικτικές λειτουργίες του οργανισμού και να βελτιώσουν το προσωπικό τους μέσω συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων μάθησης και ανάπτυξης. Πιστεύουμε ότι οι νικητές αυτής της κρίσης θα είναι οι οργανισμοί που θα αρχίσουν από τώρα να σκέφτονται και να προγραμματίζουν τον επιχειρηματικό τους μετασχηματισμό ξεκινώντας από τις βασικές περιοχές που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του webcast».

Η EY Κύπρου θα συνεχίσει να διοργανώνει webcasts σε τακτική βάση, εστιάζοντας σε διάφορους τομείς της επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας, με στόχο την ενημέρωση και συζήτηση των επιπτώσεων και των προκλήσεων που δημιουργεί η κρίση του COVID-19.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ