Παράταση στην υποβολή υποψηφιοτήτων για το Βραβείο Μηχανικής ΕΤΕΚ 2020

Ανάδειξη των σύγχρονων εξελίξεων και επιτευγμάτων της μηχανικής επιστήμης

Λόγω των μέτρων που είχαν ληφθεί για προστασία από την πανδημία του κορωνοϊού Covid-19 και των ειδικών συνθηκών που είχαν δημιουργηθεί, η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΕΚ αποφάσισε την παράταση της ημερομηνίας υποβολής των υποψηφιοτήτων για το Βραβείο Μηχανικής ΕΤΕΚ 2020, μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) είχε προκηρύξει τον θεσμοθετημένο (από το 2015) διαγωνισμό για την απονομή Βραβείου Μηχανικής ΕΤΕΚ 2020 τον περασμένο χειμώνα. Στόχος του διαγωνισμού είναι να αναδείξει τις σύγχρονες εξελίξεις και τα επιτεύγματα της μηχανικής επιστήμης, με σημείο ενδιαφέροντος τον αντίκτυπο που έχει η εφαρμογή τους στην οικονομία και την κοινωνία, τόσο στην Κύπρο, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το Βραβείο απονέμεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μέλος του ΕΤΕΚ, ή σε έργο/δράση/ενέργεια, που έχουν συνεισφέρει σημαντικά στην προαγωγή της μηχανικής επιστήμης με σημαντική συμβολή στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η συμμετοχή που θα βραβευθεί θα τιμηθεί με απονομή διπλώματος και χρηματικού βραβείου ύψους €10.000 στο πλαίσιο της τελετής παρουσίασης του Απολογισμού του ΕΤΕΚ 2017-2020 η οποία, επίσης, είχε αναβληθεί και επαναπρογραμματίζεται για τον Οκτώβριο του 2020. Η αξιολόγηση των συμμετοχών θα γίνει από επταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συμπεριλαμβάνει ακαδημαϊκούς αναγνωρισμένου κύρους και επαγγελματίες αναγνωρισμένης εμβέλειας στο πεδίο της μηχανικής.

Οι προτάσεις αξιολογούνται σε σχέση με τον αντίκτυπο (εθνικό ή διεθνή), την προστιθέμενη αξία και το συμβολισμό τους, καθώς και τον βαθμό συνάφειάς τους με το ζητούμενο που είναι η σημαντική συμβολή τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Κύπρου. Θα αξιολογηθούν επίσης η καινοτομία, αυθεντικότητα και πρωτοτυπία κάθε υποψηφιότητας.

Αιτήσεις, οι όροι προκήρυξης και άλλες πληροφορίες, υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ: www.etek.org.cy/site-article-2408-44-el.php. 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ