Η KPMG ανακοινώνει ότι δεσμεύεται για μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2030

Η KPMG έχει υιοθετήσει μια αυστηρή προσέγγιση, με σκοπό τη σκιαγράφηση της πορείας για την επιτυχή απαλλαγή από τον άνθρακα.

Ως μέρος της συνεχιζόμενης προσπάθειας της για αειφόρο ανάπτυξη και παροχή πράσινων λύσεων κατάλληλων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στις εταιρείες-μέλη της, πελάτες και κοινωνία, η KPMG ανακοίνωσε την πρόθεσή της να απαλλαγεί από τον άνθρακα και να καταστεί οργανισμός με μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2030.

Για να υποστηρίξει αυτόν τον στόχο, ο παγκόσμιος οργανισμός έχει υπογράψει μια σειρά νέων δράσεων για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένου ενός επιστημονικού στόχου 1.5° C, ο οποίος θα εστιάζει στην επίτευξη 50% μείωσης των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (greenhouse gas - GHG) για την KPMG μέχρι το 2030. Επιπλέον, οι εταιρείες-μέλη του παγκόσμιου δικτύου της KPMG συμπεριλαμβανομένης της KPMG Κύπρου έχουν δεσμευτεί συλλογικά για να πετύχουν:

* έως το 2022 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια για τις χώρες του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού και έως το 2030 για το ευρύτερο δίκτυο του οργανισμού

* συμψηφισμό των υπόλοιπων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω ενός συστήματος εξωτερικά διαπιστευμένων εκπομπών αντιστάθμισης άνθρακα σε εθελοντική βάση, στοχεύοντας τον μετριασμό του υπολοίπου που δεν μπορεί να αφαιρεθεί από τις λειτουργίες και την εφοδιαστική τους αλυσίδα.

Η KPMG έχει υιοθετήσει μια αυστηρή προσέγγιση, βασισμένη στην εμπειρογνωμοσύνη των επαγγελματιών της, με σκοπό τη σκιαγράφηση της πορείας για την επιτυχή απαλλαγή από τον άνθρακα. Μέσα από αυτό έχει αναπτύξει για τις εταιρείες-μέλη της ένα μοντέλο πρόβλεψης εκπομπών άνθρακα που επιτρέπει τον καθορισμό στόχων από κάτω προς τα πάνω. Αυτό το μοντέλο χαρτογραφεί τον αντίκτυπο και τις πηγές εκπομπών, καθώς και το πώς μια αλλαγή στην πολιτική, για παράδειγμα στα επαγγελματικά ταξίδια, μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου.

Για να παραμείνει βέβαιος ότι οι νέες δράσεις για το κλίμα που θα αναλάβουν οι εταιρείες-μέλη της KPMG δημιουργούν πραγματικό αντίκτυπο, ο παγκόσμιος οργανισμός θα παρακολουθεί με μετρήσεις την πρόοδο έναντι των νέων δεσμεύσεων, αναφέροντας τα αποτελέσματα στο CDP (Carbon Disclosure Project) και στην Επιστημονική Πρωτοβουλία Στόχων (Science Based Targets Initiative). Ο οργανισμός θα συνεργάζεται στενά με τους ανθρώπους του για να εκπαιδεύσει το προσωπικό σχετικά με τις νέες δεσμεύσεις, κινητοποιώντας ομάδες που θα υποστηρίξουν το ταξίδι προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της KPMG παγκόσμια, Bill Thomas, δήλωσε: «Έχουμε σημειώσει πραγματική και πολύτιμη πρόοδο στις προσπάθειές μας να βοηθήσουμε τις εταιρείες-μέλη της KPMG και τους πελάτες να αναπτυχθούν με ένα πιο βιώσιμο τρόπο. Εντούτοις, το μέγεθος της κλιματικής πρόκλησης που αντιμετωπίζουμε όλοι σε παγκόσμιο επίπεδο δείχνει πως πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που οι νέες μας δεσμεύσεις θα βοηθήσουν στην επιτάχυνση των φιλοδοξιών μας για την επίτευξη ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος, εμπνέοντας εμπιστοσύνη μεταξύ των ομάδων και των εταίρων μας και ενθαρρύνοντας τους να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνουμε το μέλλον μας. Το σχέδιο μας για μείωση των εκπομπών άνθρακα θα βοηθήσει όχι μόνο τη δική μας πρόοδο ως προς την κατεύθυνση της μείωσης των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή στον αυριανό κόσμο, αλλά θα συμβάλει επίσης στις προσπάθειες των πελατών μας να μειώσουν το δικό τους αποτύπωμα άνθρακα. Με αυτό το νέο σύνολο παγκόσμιων δεσμεύσεων, το οποίο διαπνέεται σε ολόκληρο το δίκτυο της KPMG, είμαι βέβαιος ότι λαμβάνουμε τις σωστές αποφάσεις σήμερα για να πετύχουμε τη διαφορά αύριο».

Αυτή η απόφαση αποτελεί επίσης συνέχεια της προηγούμενης επιτυχίας που σημείωσε η KPMG, επιτυχία που αποτυπώθηκε με πρόοδο στη μείωση της συλλογικής επίδρασης των δραστηριοτήτων της στον πλανήτη. Πριν από την πανδημία, ο παγκόσμιος οργανισμός είχε μειώσει την τελευταία δεκαετία τις καθαρές εκπομπές άνθρακα ανά FTE κατά περίπου ένα τρίτο, ξεπερνώντας τους αρχικούς του στόχους. Επί του παρόντος, βρίσκεται επίσης σε καλό δρόμο σε ό,τι αφορά την επίτευξη του στόχου χρησιμοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 60% για το 2020.

Οι εταιρείες-μέλη της KPMG εργάζονται με πελάτες σε όλο τον κόσμο και τους βοηθούν στο να απαλλάξουν τόσο τις επιχειρήσεις τους όσο και την εφοδιαστική τους αλυσίδα από τον άνθρακα, ενσωματώνοντας το τρίπτυχο περιβαλλοντική, κοινωνική και εταιρική διακυβέρνηση (ESG) σε οτιδήποτε επιχειρούν. Ένα άλλο έργο που ξεκίνησε νωρίτερα φέτος, το KPMG IMPACT, αναδεικνύει την τεχνογνωσία των εταιρειών-μελών της KPMG και την ικανότητά τους για υποστήριξη πελατών με σκοπό αφενός την αντιμετώπιση των μεγαλύτερων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας και αφετέρου, την επίτευξη προόδου σε θέματα ανάπτυξης, η οποία να εδράζεται στους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs).

Ο Richard Threlfall, επικεφαλής της KPMG IMPACT σε παγκόσμιο επίπεδο, δήλωσε: «Είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που βλέπω την KPMG να ενισχύει τη συλλογική μας δέσμευση σε ό,τι αφορά την παγκόσμια ατζέντα για το κλίμα υιοθετώντας επιστημονικούς στόχους, όπως αυτό το σχέδιο μείωσης του άνθρακα. Η KPMG μοιράζεται την ίδια ευθύνη με τους πελάτες που εξυπηρετούμε, δηλαδή τη συμβολή μας για γρήγορη μείωση και τελικά αναστροφή της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Επεκτείνοντας περαιτέρω τις δικές μας δεσμεύσεις σε αυτόν τον τομέα, πιστεύω ότι είμαστε σε καλύτερη θέση για να εργαστούμε και να συνεργαστούμε με πελάτες, με σκοπό να τους βοηθήσουμε στο να απαλλάξουν τις επιχειρήσεις τους από τον άνθρακα».

Η Μαρία Παπακώστα, Διοικητική Σύμβουλος και Επικεφαλής Marketing & Communications της KPMG Κύπρου δήλωσε: «H KPMG Κύπρου αποτελεί μέρος αυτής της εξαιρετικά σημαντικής πρωτοβουλίας και διαχρονικά αναλαμβάνει δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Πέρα από τους στόχους που τέθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο, σε τοπικό επίπεδο η Εταιρεία εργάζεται συστηματικά για την επίτευξη καλύτερης διαχείρισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τις δραστηριότητές της, συμμετέχοντας σε διάφορα προγράμματα ανακύκλωσης και εξοικονόμησης ενέργειας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ