Τα κολλέγια ζητούν μεταρρυθμίσεις για τους φοιτητές αιτήτες πολιτικού ασύλου

Ο Σύνδεσμος των Κολλεγίων καλεί την κυβέρνηση να προβεί σε μεταρρυθμίσεις στο ζήτημα των φοιτητών τρίτων χωρών που αιτούνται πολιτικό άσυλο για να έχουν δικαίωμα να εργαστούν.

Ο Σύνδεσμος Αναγνωρισμένων Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης καλεί την Κυβέρνηση να εργαστεί ώστε να βρεθεί βιώσιμη λύση έτσι ώστε από την μία να επιτευχθεί αποτελεσματικός έλεγχος του μεταναστευτικού προβλήματος και από την άλλη να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και η βιωσιμότητα των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης (Κολλεγίων) τα οποία διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο στην Ανώτερη Εκπαίδευση της Κύπρου.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση του Συνδέσμου:

Θέλουμε να τονίσουμε ότι υποστηρίζουμε την προσπάθεια του Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη καθώς επίσης και των Υπουργών  Εσωτερικών και Παιδείας  στο να ελέγξουν και να επιλύσουν τα προβλήματα του μεταναστευτικού και των εικονικών γάμων. Χαιρετίζουμε τα νέα μέτρα της Κυβέρνησης για πάταξη του φαινομένου αιτήσεων πολιτικού ασύλου και εικονικών γάμων. Σ ’αυτόν τον τομέα συντασσόμαστε και είμαστε μαζί με την κυβέρνηση και είναι ξεκάθαρο.

Την ίδια στιγμή όμως,  είναι άδικο  να ρίχνεται όλη  η ευθύνη για το μεταναστευτικό και τους εικονικούς γάμους στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Κολλέγια). Λυπούμαστε να παρατηρήσουμε ότι το όλο θέμα έχει καταντήσει λαϊκισμός και επιρρίπτεται η ευθύνη στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Κολλέγια). Εδώ υπάρχει μια μεγάλη αδικία και ανηθικότητα.

Προειδοποιήσαμε το Υπουργείο Παιδείας και Εσωτερικών πολλές φορές ότι χρειαζόταν τροποποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής από το 2015-2016. Δυστυχώς κανέναν Υπουργείο δεν έλαβε υπόψη τους κινδύνους που εμείς είχαμε προαναγγείλει. Οι ευθύνες με το μεταναστευτικό επιβαρύνουν τις κρατικές υπηρεσίες για ανευθυνότητα και όχι τα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης (Κολλέγια).

Σε καμία περίπτωση δεν είναι σωστό, κυβέρνητικοί αξιωματούχοι να εκμεταλλεύονται την εξουσία που τους παρέχεται και από θέση ισχύος να κάνουν άνιση μεταχείριση και να καταστρατηγούν, ή και  να αγνοούν  ετσιθεληματικά τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες  και Πρότυπα στην Ανώτερη Εκπαίδευση.

Ευελπιστούμε στη θετική ανταπόκριση της Κυβέρνησης για εξεύρεση λύσης έτσι ώστε από την μία να επιτευχθεί αποτελεσματικός έλεγχος του μεταναστευτικού προβλήματος και από την άλλη να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και η βιωσιμότητα των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης (Κολλεγίων) τα οποία διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο στην Ανώτερη Εκπαίδευση της Κύπρου.

Το πρόβλημα με τις αιτήσεις πολιτικού ασύλου

Επειδή ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι ο λόγος της αναθεώρησης της διαδικασίας παραχώρησης άδειας εισόδου/θεώρησης σε υποψήφιους φοιτητές τρίτων χωρών είναι το ότι φοιτητές τρίτων χωρών έχουν αιτηθεί πολιτικό άσυλο, θέλουμε κατηγορηματικά να σημειώσουμε τα ακόλουθα έχοντας υπόψη μας την παρούσα κατάσταση των αιτήσεων πολιτικού ασύλου αλλά και παλαιότερη εμπειρία πάνω στο θέμα αυτό.

Ο Υπουργός Εσωτερικών με τις ενέργειες του αλλά και τις δημόσιες τοποθετήσεις του ανέδειξε το θέμα των φοιτητών που αιτούνται πολιτικό άσυλο ως το μείζων θέμα του προβλήματος του πολιτικού ασύλου και του μεταναστευτικού ενώ οι αιτήσεις πολιτικού ασύλου προερχόμενες από τους φοιτητές αναλογούν σε ένα μικρό ποσοστό 3-4% του συνολικού αριθμού αιτήσεων! Η δε συντριπτική πλειοψηφία των αιτούντων πολιτικού ασύλου δυστυχώς προέρχεται από τα κατεχόμενα.

Κίνητρα στους φοιτητές να αιτηθούν πολιτικό άσυλο απο το ίδιο το Κράτος.

Το κράτος έδωσε κίνητρα στους φοιτητές να αιτηθούν πολιτικό άσυλο. Από τη μία το γεγονός ότι οι διαδικασίες εξέτασης και τελικής απάντησης μίας αίτησης πολιτικού ασύλου καθυστερούν μέχρι και 4 χρόνια για να ολοκληρωθούν και από την άλλη η διεύρυνση των δικαιωμάτων απασχόλησης των αιτούντων ασύλου μαζί με τον περιορισμό των δικαιωμάτων απασχόλησης και αργότερα την κατάργηση του δικαιώματος απασχόλησης των φοιτητών ώθησε φοιτητές στο να αιτηθούν πολιτικό άσυλο. Αυτοί οι παράγοντες έχουν δημιουργήσει στρεβλώσεις και αποτελούν τα μοναδικά αλλά και ισχυρότατα κίνητρα που οδηγούν φοιτητές στο να αιτηθούν πολιτικό άσυλο.

Οι φοιτητές γνωρίζουν ότι δεν πληρούν τα κριτήρια για πολιτικό άσυλο και συνεπώς δε θα λάβουν πολιτικό άσυλο. Ο μοναδικός λόγος που ένας φοιτητής αιτείται πολιτικού ασύλου είναι για να έχει πρόσβαση σε νόμιμη απασχόληση (εφόσον η ιδιότητα του φοιτητή ουσιαστικά δεν του επιτρέπει να εργάζεται σε αντίθεση με την σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία) για το χρονικό διάστημα που χρειάζεται μέχρι να παρθεί η τελική απόφαση στην αίτησή του για πολιτικό άσυλο. Κάποιοι φοιτητές μάλιστα συνεχίζουν τις σπουδές τους καθότι οι αιτούντες πολιτικού ασύλου έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση!

Το 2004 υπήρχε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή οι διαδικασίες παροχής της τελικής απόφασης σε αιτήσεις πολιτικού ασύλου καθυστερούσαν υπερβολικά και το γεγονός αυτό αποτέλεσε κίνητρο για δραματική αύξηση των σχετικών αιτήσεων. Αργότερα όταν η Υπηρεσία Ασύλου στελεχώθηκε επαρκώς και ο χρόνος για παροχή τελικής απόφασης μειώθηκε δραματικά οι νέες αιτήσεις για πολιτικό άσυλο είχαν μειωθεί δραματικά! Είναι δεδομένο ότι αν οι αιτήσεις εξετάζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα τότε κανένας φοιτητής δε θα υποβάλει αίτηση για πολιτικό άσυλο.

Ο ρόλος των κολεγίων

Τα κολέγια επιτελούν σημαντικό έργο στον τομέα της ανώτερης εκπαίδευσης γιατί προσφέρουν πέραν των προγραμμάτων σπουδών ακαδημαϊκού χαρακτήρα και προγράμματα επαγγελματικού χαρακτήρα. Τα επαγγελματικά προγράμματα σπουδών παρέχουν επιστημονικές, τεχνικές και επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες στους φοιτητές τους ώστε αποφοιτώντας από ένα κολέγιο να είναι πανέτοιμοι για να αρχίσουν εργασία. Τα προγράμματα αυτά εξυπηρετούν επίσης τις ανάγκες των εργαζομένων οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν πρόσθετη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις επικαιροποιημένες ανάγκες των επαγγελμάτων τους.

Όλα τα προγράμματα σπουδών των κολεγίων όπως και των πανεπιστημίων αξιολογούνται με τα ίδια κριτήρια από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ). Τα βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση αυτή είναι οι στόχοι, η δομή και η διδακτέα ύλη ενός προγράμματος σπουδών, τα προσόντα και η εμπειρία των καθηγητών (διδασκαλία και έρευνα), οι κτηριακές εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια, η βιβλιοθήκη και η διοικητική δομή ενός ιδρύματος. Οι υποχρεώσεις των κολεγίων είναι η διατήρηση όλων των πιο πάνω σε ικανοποιητικό επίπεδο. Πέραν της αξιολόγησης των προγραμμάτων των κολεγίων, στα κολέγια γίνονται επιθεωρήσεις από τη Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης για την εξακρίβωση της ικανοποιητικής λειτουργίας των κολεγίων.

Επιπρόσθετα από το εκπαιδευτικό τους έργο, τα κολέγια συμβάλουν οικονομικά στον τόπο μας με τη μείωση της εκροής συναλλάγματος (με την παραμονή Κυπρίων φοιτητών στη χώρα) αλλά και με την εισροή συναλλάγματος μέσω της φοίτησης αλλοδαπών φοιτητών. Επίσης, τα κολέγια απασχολούν μερικές χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι αποτελούν το διδακτικό, διοικητικό και άλλο προσωπικό.

Εν κατακλείδι, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι είμαστε στη διάθεση της κυβέρνησης για να βρούμε μία λύση, όπου θα διαφύλασσεται η βιωσιμότητα των ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης, καθώς επίσης και η αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού έργου και την εν γένει ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ