Code: Re-farm – Αναδιαμόρφωση κτηνοτροφικών συστημάτων με γνώμονα τη βιωσιμότητα και την ποιότητα των προϊόντων

Το ερευνητικό έργο Code: Re-Farm επικεντρώνεται στα συστήματα παραγωγής πουλερικών και αιγών με στόχο την κατανόηση της σχέσης μεταξύ των συστημάτων εκτροφής και της εγγενούς ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.

Τα εντατικά συστήματα ζωικής παραγωγής (ΕΝΣ) αναπτύσσονται γρήγορα για να ικανοποιήσουν την αυξανόμενη ζήτηση. Ωστόσο, υπάρχει σκεπτικισμός σχετικά με την εντατικοποίηση της κτηνοτροφίας που οφείλεται κυρίως στη σύνδεσή των ΕΝΣ με αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες και τη μη βιώσιμη χρήση φυσικών πόρων.

Επιπλέον, τα ΕΝΣ θεωρούνται επιζήμια για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων και μπορεί ενδεχομένως να υπονομεύσουν την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Από την άλλη, τα εκτατικά συστήματα ζωικής παραγωγής (ΕΚΣ) είναι συστήματα χαμηλών εισροών και είναι κρίσιμα για την υποστήριξη της ανάπτυξης των αγροτικών κοινοτήτων. Ωστόσο, η οικονομική βιωσιμότητα τέτοιων συστημάτων συχνά αμφισβητείται, λόγω των περιορισμών στους φυσικούς πόρους, των αντίξοων κλιματολογικών συνθηκών και των ασθενειών. Τα προϊόντα από ΕΚΣ θεωρούνται ανώτερης ποιότητας, αλλά οι περιορισμένοι πόροι υπονομεύουν την ασφάλειά τους.

Η κατανόηση των βασικών πλεονεκτημάτων και αδυναμιών των διαφόρων συστημάτων παραγωγής είναι ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη παραγωγή ποιοτικών προϊόντων. Επομένως, είναι απαραίτητος ο στρατηγικός σχεδιασμός και η ανάλυση κερδοφορίας λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις στο σύστημα και την προστιθέμενη αξία που προκύπτει από τις απαιτήσεις των καταναλωτών.

Το ερευνητικό έργο Code: Re-Farm επικεντρώνεται στα συστήματα παραγωγής πουλερικών και αιγών με στόχο την κατανόηση της σχέσης μεταξύ των συστημάτων εκτροφής και της εγγενούς ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων. Νέες τεχνολογίες, σε συνδυασμό με σύγχρονες εργαστηριακές τεχνικές, θα αξιοποιηθούν για την αξιολόγηση της εγγενούς ποιότητας των προϊόντων κατά μήκος της αλυσίδας αξίας (Product Lifecycle Monitoring), από το αγρόκτημα στο πιάτο. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, σε συνδυασμό με τη μελέτη των κοινωνικών απαιτήσεων και τη βιωσιμότητα των διαδικασιών παραγωγής, θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη εναλλακτικών επιχειρηματικών μοντέλων που θα ικανοποιούν τις ανάγκες βιωσιμότητας και των καταναλωτικών απαιτήσεων για την ποιότητα των προϊόντων και την καλή διαβίωση των ζώων.

Εννέα συνδυασμοί φυλών ζώων, γραμμών παραγωγής και συστημάτων εκτροφής θα μελετηθούν κατά τη διάρκεια του έργου. Πέντε από αυτούς αφορούν την παραγωγή κρέατος και αυγών πουλερικών και τέσσερις από αυτούς σχετίζονται με την παραγωγή κατσικίσιου γάλακτος. Οι φάρμες πουλερικών που θα συμμετέχουν στη μελέτη βρίσκονται στην Ολλανδία, ενώ αυτές των αιγών βρίσκονται στην Ιταλία, την Ελλάδα και την Ελβετία.

Το έργο Code: re-farm αναπτύσσεται από μια διεπιστημονική ομάδα, συντονισμένη από την CyRIC, το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου Ltd, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» της ΕΕ. Το έργο μόλις ξεκίνησε (1η Μαΐου 2021) και θα διαρκέσει για τρεισήμισι χρόνια, ώστε να δοθεί αρκετός χρόνος για τη διεξαγωγή της μελέτης και την πραγματοποίηση των επιστημονικών αξιολογήσεων.

Το έργο έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 101000216.

Οι εταίροι του έργου περιλαμβάνουν: CyRIC - Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου (Κύπρος), Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα), Alpes Lasers SA (Ελβετία), Τεχνικό Πανεπιστήμιο Βιέννης (Αυστρία). Εθνικό Ερευνητικό Συμβούλιο (Ιταλία), Quantared Technologies Gmbh (Αυστρία), REM Analytics SA (Ελβετία), EXUS Software (Ελλάδα), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα), Πανεπιστήμιο Carlos III της Μαδρίτης (Ισπανία), Biosense Institute (Σερβία), Tecnoalimenti S.C.P.A. (Ιταλία), Τεψνολογικό Πανεπιστήμιο του Αϊντχόφεν (Ολλανδία), Πανεπιστήμιο Κοπεγχάγης (Δανία), Noldus Information Technology BV (Ολλανδία), Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (Ελλάδα), Αγεροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Βόλου – Αίγα φυλής Σκοπέλου (Ελλάδα), AgroMilk ΙΚΕ (Greece), Caprilait (Ελβετία), Aeres (Ολλανδία), Societa Agricola Accadia Verde srl (Ιταλία)

1. Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ που έχει διαθέσει σχεδόν 80 δισεκατομμύρια ευρώ σε 7 χρόνια (2014 έως 2020) – πέρα των  ιδιωτικών επενδύσεων που έχουν προσελκύσει αυτά τα χρήματα.  

2. Για ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το CyRIC στο +357 22 777200 ή στείλτε e-mail στο info@cyric.eu  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ