Η παγκόσμια εμπιστοσύνη των CEO επιστρέφει στα προ πανδημίας επίπεδα

Έναρξη επιθετικών σχεδίων, συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A) για την αξιοποίηση των ευκαιριών της αγοράς

  • Οκτώ στα δέκα παγκόσμια στελέχη αναφέρουν ότι είναι έτοιμα να κάνουν εξαγορά τα επόμενα 3 χρόνια.
  • Οι ηγέτες των επιχειρήσεων πιστεύουν ότι απαιτούνται κρατικά κίνητρα για την επίτευξη των στόχων μηδενικών καθαρών εκπομπών (Net Zero).
  • Τρεις στους τέσσερις Διευθύνοντες Συμβούλους πιστεύουν ότι η πίεση που ασκήθηκε στα δημόσια οικονομικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας αύξησε την επιτακτικότατα της πολυμερούς συνεργασίας στο παγκόσμιο φορολογικό σύστημα.

Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι των μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κόσμου είναι όλο και πιο αισιόδοξοι για τις προοπτικές της δικής τους επιχείρησης και παρά τη μετάλλαξη Δέλτα που επιβραδύνει την «επιστροφή στην κανονικότητα», η εμπιστοσύνη τους στην παγκόσμια οικονομία έχει επιστρέψει σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί από την αρχή της πανδημίας. Η έρευνα KPMG 2021 CEO Outlook, κατά την οποία ερωτήθηκαν περισσότεροι από 1.300 Διευθύνοντες Σύμβουλοι παγκοσμίως σχετικά με τις στρατηγικές και τις προοπτικές τους σε ορίζοντα 3 ετών, διαπιστώνει ότι το 60 % των ηγετών είναι αισιόδοξοι για τις προοπτικές ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας τα επόμενα 3 χρόνια (αύξηση σε σχέση με το 42 % που έδειξε η έρευνα Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου).

Η προοπτική μιας ισχυρότερης παγκόσμιας οικονομίας οδηγεί τους Διευθύνοντες Συμβούλους να επενδύσουν στην επέκταση και τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό, με το 69 % των ανώτερων στελεχών να προσδιορίζουν μη οργανικές μεθόδους (π.χ. κοινοπραξίες, M&A και στρατηγικές συμμαχίες) ως την κύρια στρατηγική ανάπτυξης του οργανισμού τους. Η πλειοψηφία (87%) των ηγετών παγκοσμίως δήλωσαν ότι προσπαθούν να κάνουν εξαγορές τα επόμενα 3 χρόνια για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη και το μετασχηματισμό των επιχειρήσεών τους.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι το 30% των Διευθύνοντων Συμβούλων σχεδιάζουν να επενδύσουν περισσότερο από το 10 % των εσόδων τους σε μέτρα και προγράμματα βιωσιμότητας κατά τα επόμενα 3 χρόνια.

Ο Bill Thomas, Global Chairman & CEO της KPMG, δήλωσε: «Παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από την πανδημία, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι είναι όλο και πιο σίγουροι ότι η παγκόσμια οικονομία επιστρέφει ισχυρή. Αυτή η εμπιστοσύνη έχει θέσει την ηγεσία σε επιθετική αναπτυξιακή στάση. Ενώ οι μη οργανικές στρατηγικές ανάπτυξης αποτελούν προτεραιότητα, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι προσπαθούν επίσης να επεκταθούν οργανικά και να συνεχίσουν να αξιολογούν το μέλλον της εργασίας για να διασφαλίσουν ότι μπορούν να προσελκύσουν κορυφαία ταλέντα.

«Εάν υπάρχει κάτι θετικό κατά τους τελευταίους 18 μήνες, είναι ότι οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι θέτουν όλο και περισσότερο το περιβάλλον, την κοινωνική ευθύνη και την Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG) στο επίκεντρο των στρατηγικών ανάκαμψης και μακροπρόθεσμης ανάπτυξής τους. Οι εξελισσόμενες κλιματικές και κοινωνικές κρίσεις κατέστησαν σαφές ότι πρέπει να αλλάξουμε τους τρόπους μας και να συνεργαστούμε. Με ενθαρρύνει το τι επιφυλάσσει το μέλλον, διότι οι ηγέτες των επιχειρήσεων αναγνωρίζουν ότι πρέπει να είναι οι κινητήριοι μοχλοί θετικών αλλαγών, υποστηρίζοντας μέτρα για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών κινδύνων, καθώς και κοινωνικές προκλήσεις — από το φύλο και τη φυλή έως την ισότητα και την κοινωνική κινητικότητα.»

Βασικά ευρήματα

Επίτευξη Net Zero με κρατική στήριξη

Μεταξύ των πολλών κοινωνικοοικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο κόσμος, τα ενδιαφερόμενα μέρη ασκούν τεράστιες πιέσεις στις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προώθηση θετικών επιδράσεων στην κοινωνία. Ως αποτέλεσμα, πάνω από το ένα τέταρτο (27 %) των ηγετών των επιχειρήσεων ανησυχούν ότι η αποτυχία εκπλήρωσης των προσδοκιών για την κλιματική αλλαγή θα έχει ως αποτέλεσμα οι δημόσιες επιχειρήσεις να μην επενδύουν στις δραστηριότητές τους. Πάνω από τους μισούς   (58 %) των Διευθύνοντων Συμβούλων δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν αυξημένες απαιτήσεις από τα ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. επενδυτές, ρυθμιστικές αρχές και πελάτες) για περισσότερες αναφορές σχετικά με ζητήματα ESG.

Τρία στα τέσσερα (77 %) στελέχη παγκοσμίως πιστεύουν ότι θα απαιτηθούν κρατικά κίνητρα για να φτάσουν όλες οι επιχειρήσεις στο Net Zero. Επιπλέον, τα τρία τέταρτα (75 %) των Διευθύνοντων Συμβούλων παγκοσμίως έχουν αναγνωρίσει την COP26 (26η συνάντηση κρατών) ως μια κρίσιμη στιγμή για την εισαγωγή του επείγοντος στην ατζέντα για την κλιματική αλλαγή.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι ο εταιρικός σκοπός, αυτό που αντιπροσωπεύει η εταιρεία και ο αντίκτυπός της στις κοινότητες καθώς και στον πλανήτη, οδηγεί το 74 % των Διευθύνοντων Συμβούλων να ενεργούν για την αντιμετώπιση των αναγκών των ενδιαφερόμενων μερών τους (πελάτες, εργαζόμενοι, επενδυτές και κοινότητες). Από τις αρχές του 2020 έχει σημειωθεί επίσης αύξηση κατά 10 μονάδες στον αριθμό των Διευθύνοντων Συμβούλων που δηλώνουν ότι κύριος στόχος τους είναι να ενσωματώσουν το σκοπό στις αποφάσεις που λαμβάνουν για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τα ενδιαφερόμενα μέρη τους (64 %). Περισσότεροι από οκτώ στους δέκα (86 %) ηγέτες παγκοσμίως δηλώνουν ότι ο εταιρικός τους σκοπός θα διαμορφώσει την κατανομή κεφαλαίου και τις μη οργανικές στρατηγικές ανάπτυξης.

Μετατόπιση της εστίασης προς τους λειτουργικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους

Κατά την εξέταση των κινδύνων για την ανάπτυξη σε διάστημα 3 ετών, ανώτερα στελέχη προσδιόρισαν τρεις τομείς που θεωρούν ως κορυφαίους κινδύνους: την αλυσίδα εφοδιασμού, την κυβερνοασφάλεια και την κλιματική αλλαγή. Το 56 % των Διευθύνοντων Συμβούλων παγκοσμίως δηλώνουν ότι η αλυσίδα εφοδιασμού της επιχείρησής τους έχει υποστεί αυξημένη πίεση κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Πίνακας 1: Μεγαλύτεροι κίνδυνοι για την ανάπτυξη κατά την επόμενη 3ετία

Αλλαγή συναισθημάτων για το μέλλον της εργασίας

Μόλις το 21 % των Διευθύνοντων Συμβούλων δηλώνουν τώρα ότι σχεδιάζουν να μειώσουν, ή έχουν ήδη μειώσει, το φυσικό αποτύπωμα του οργανισμού τους, μια δραματική μετατόπιση από τον Αύγουστο του 2020, με το πρώτο κύμα της πανδημίας στο αποκορύφωμά του, όταν το 69 %  των ηγετών παγκοσμίως δήλωσαν ότι σχεδιάζουν να μειώσουν το χώρο τους.

Αντίθετα, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι επικεντρώνονται στην παροχή αυξημένης ευελιξίας στο εργατικό δυναμικό τους με το 51% (αύξηση από το 14% σφυγμομέτρησης Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου) να επιθυμεί να επενδύσει σε κοινόχρηστους χώρους γραφείων. Επιπλέον, το 37% των στελεχών παγκοσμίως έχουν εφαρμόσει ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας για το προσωπικό τους, όπου οι περισσότεροι υπάλληλοι εργάζονται εξ αποστάσεως 2-3 ημέρες την εβδομάδα.

Οι άνευ προηγουμένου διεθνείς φορολογικές μεταρρυθμίσεις αποτελούν σημαντικό σημείο εστίασης για τους Διευθύνοντες Συμβούλους

Τρεις στους τέσσερις (75 %) Διευθύνοντες Σύμβουλοι πιστεύουν ότι η πίεση που ασκείται στα δημόσια οικονομικά από την αντιμετώπιση της πανδημίας αύξησε την επιτακτικότητα της πολυμερούς συνεργασίας για το παγκόσμιο φορολογικό σύστημα. Ταυτόχρονα, το 77 % των ανώτερων στελεχών συμφωνούν ότι το προτεινόμενο παγκόσμιο ελάχιστο φορολογικό καθεστώς είναι "σημαντική ανησυχία" για τους στόχους του οργανισμού τους για ανάπτυξη. Εν τω μεταξύ, ανησυχούν περισσότερο για τους ρυθμιστικούς και φορολογικούς κινδύνους από ό,τι πριν από την πανδημία (πίνακας αναφοράς 1 ανωτέρω).

Η έρευνα κατέδειξε ότι το 74 % των Διευθύνοντων Συμβούλων αναγνωρίζουν τον ισχυρό σύνδεσμο μεταξύ της εμπιστοσύνης του κοινού στις επιχειρήσεις τους και του τρόπου με τον οποίο η φορολογική τους προσέγγιση ευθυγραμμίζεται με τις εταιρικές τους αξίες. Καθώς οι επιχειρήσεις στοχεύουν να επανέλθουν καλύτερες, η πλειοψηφία (69 %) των Διευθύνοντων Συμβούλων αισθάνονται αυξημένη πίεση να αναφέρουν δημόσια τις φορολογικές συνεισφορές τους στο πλαίσιο των ευρύτερων δεσμεύσεων της ESG που έχουν αναλάβει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ