Η Logicom Solutions ολοκλήρωσε επιτυχώς την υλοποίηση ασύρματου δικτύου χαμηλής ισχύος τύπου LoRaWAN® για τον Δήμο Πάφου, το θεμέλιο πάνω στο οποίο ο Δήμος θα χτίσει την έξυπνη πόλη!

Η Logicom Solutions Ltd ολοκλήρωσε επιτυχώς και εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, την υλοποίηση του ασύρματου δικτύου χαμηλής ισχύος τύπου LoRaWAN® για τον Δήμο Πάφου.

Το αυτόνομο και ανεξάρτητο αυτό δίκτυο του Δήμου αποτελεί την κοινή υποδομή στην οποία θα στηριχτεί η λειτουργία εφαρμογών IoT (Internet of Things) και “Έξυπνης Πόλης” που θα αναπτυχθούν από το Δήμο Πάφου, καθώς θα επιτρέπει τη διασύνδεση και επικοινωνία αισθητήρων-συσκευών που θα εγκατασταθούν με τις αντίστοιχες εφαρμογές τους, οι οποίες θα γίνουν διαθέσιμες στους πολίτες. Παράδειγμα αποτελεί η εφαρμογή που υλοποιεί ο Δήμος  για “έξυπνη στάθμευση”.

Η Logicom Solutions, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών ICT στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή, σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες της, πρωτοπορεί στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων έξυπνης πόλης, που καλύπτουν “end-to-end” τις ανάγκες δήμων και κοινοτήτων στην μετάβασή τους προς ένα ψηφιακό αύριο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει η Logicom Solutions, επικοινωνήστε μαζί μας στο solutions@logicom.net ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας μας στο https://solutions.logicom.net/.

Logicom Solutions successfully implemented the wireless network LoRaWAN for the transformation of Paphos into a "smart" and "digital" city

Logicom Solutions Ltd has successfully completed, within the agreed timeframes, the implementation of the LoRaWAN wireless network (Low Power Wide Area Network) of the Municipality of Paphos. This private and independent network of the Municipality is the common infrastructure on which the operation of IoT (Internet of Things) and "Smart City" applications will be based. This network will form the communication layer through which deployed sensors-devices will communicate with their respective applications, which will be made available to the citizens. Such an application is the “Smart Parking” which is currently under implementation by the Municipality.

Logicom Solutions, one of the largest ICT service providers in Cyprus and the wider region, in collaboration with its specialized partners, is a pioneer in providing integrated smart city solutions that meet the "end-to-end" needs of municipalities and communities in their transition to a digital era.

For more information about the solutions and services of Logicom Solutions please contact us at solutions@logicom.net or visit our website at https://solutions.logicom.net/

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ