Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν Υφυπουργείο Έρευνας και IDEA

Το μνημόνιο αφορά επίσης τη διεξαγωγή κοινών δράσεων με στόχο την ενίσχυση της νεανικής, καινοτόμου επιχειρηματικότητάς.

Μνημόνιο Συνεργασίας για την παραχώρηση χορηγίας ύψους €100.000 από το Υφυπουργείο προς δύο καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα δημιουργίας επιχειρήσεων του μη-κερδοσκοπικού εκκολαπτηρίου IDEA, υπέγραψαν την Πέμπτη ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας & Ψηφιακής Πολιτικής, Κυριάκος Κόκκινος και o Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Καινοτομίας IDEA Δρ Χάρης Πουαγκαρέ.

Σε δελτίο Τύπου αναφέρεται ότι το μνημόνιο αφορά επίσης τη διεξαγωγή κοινών δράσεων με στόχο την ενίσχυση της νεανικής, καινοτόμου επιχειρηματικότητάς, κινητήριου μοχλού προς ένα βιώσιμο και ανθεκτικό οικονομικό μοντέλο, που να διανοίγει νέες προοπτικές για τους νέους και τις επιχειρήσεις, να ενθαρρύνει την καινοτομία και να συμβάλλει στην επιτάχυνση της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης.

Ο κ. Κόκκινος είπε ότι με την υπογραφή του Μνημονίου τίθενται οι βάσεις για μία διευρυμένη και παραγωγική συνεργασία για ενίσχυση του τοπικού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας και της συμβολής του στην οικοδόμηση ενός βιώσιμου και ανθεκτικού μέλλοντος, αλλά και για την ανάδειξη της Κύπρου ως περιφερειακού κέντρου Γνώσης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου Δρ Χάρης Πουαγκαρέ είπε ότι η Τράπεζα θα συνεχίσει την πολύπλευρη στήριξη της προς την οικονομία και κοινωνία, μέσω του πολυδιάστατου έργου της.

Ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου, Δρ Στέλιος Χειμώνας, υπογράμμισε τη δέσμευση της Πολιτείας για ανάδειξη της Ε&Κ ως οριζόντιου πυλώνα ανάπτυξης, η οποία διαφαίνεται ξεκάθαρα στην αυξημένη κρατική επένδυση ύψους €150 εκατομμυρίων για την περίοδο 2021-2027.

Αναφέρθηκε σε σειρά πολιτικών που προωθεί το Υφυπουργείο για ανάπτυξη του οικοσυστήματος, όπως η διαμόρφωση πλαισίου για βέλτιστη αξιοποίηση των ερευνητικών υποδομών, η αναθεώρηση της νομοθεσίας για την ίδρυση spinoffs από τα δημόσια πανεπιστήμια, αλλά και η δημιουργία κεντρικού Γραφείου Μεταφοράς Γνώσης εντός του ΙδΕΚ.

Η Διευθύντρια του IDEA, Αγγέλα Παναγιώτου ανέφερε ότι η στήριξη προς τους νέους είναι ακόμη μια ενθάρρυνση για να βγουν μπροστά και να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ