Ημερίδα KEBE: «Έρευνα και Καινοτομία στον Aγροδιατροφικό Κλάδο

«Έρευνα και Καινοτομία στον Aγροδιατροφικό Κλάδο – ευκαιρίες χρηματοδότησης και δυνατότητες καθοδήγησης» στο πλαίσιο του έργου FOCUS.

Οι ευκαιρίες  χρηματοδότησης και δυνατότητες καθοδήγησης σε Έρευνα και Καινοτομία στον Αγροδιατροφικό κλάδο αποτέλεσαν το θέμα ημερίδας που διοργάνωσε το ΚΕΒΕ την Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15:00 στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Ορεινής Λάρνακας, Σκαρίνου. 

Η Ημερίδα διοργανώθηκε στα πλαίσια του έργου με ακρωνύμιο FOCUS το οποίο επικεντρώνεται στην «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου μέσω υλοποίησης διακρατικών συνεργατικών σχημάτων/ Συστάδων (Clusters)». Το έργο στο οποίο συμμετέχει το ΚΕΒΕ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) του Προγράμματος Interreg V-B ‘Balkan Mediterranean 2014 – 2020’.  

Συγκεκριμένα, οι παρουσιάσεις σε θέματα χρηματοδοτήσεων και καθοδήγησης δόθηκαν από αρμόδιους λειτουργούς Υπουργείων και Ιδρυμάτων και αφορούσαν  το Καθεστώς 16 (ΠΑΑ 2014 -2020)- Συνεργασία για καινοτομία στον αγροδιατρογικό τομέα, την Ιχνηλασιμότητα στις επιχειρήσεις τροφίμων, το Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 – Ερευνητικά Προγράμματα για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία, και το Enterpise Europe Network- Υπηρεσίες Αναζήτησης Συνεργατών. Ο κύριος Σάββας Μαλιώτης εδικός αγροοικονομολόγος, και σύμβουλος ΚΕΒΕ για το έργο FOCUS, παρουσίασε την πρωτοβουλία του ΚΕΒΕ η οποία αφορά καθοδήγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα από μια καινοτόμα μεθοδολογία προσαρμοσμένη στον τομέα της  αγροδιατροφής.

Η κα. Μόνικα Ανδρέου Λειτουργός στο ΚΕΒΕ, εξειδίκευσε πληροφορώντας τους συμμετέχοντες  σχετικά με τις δράσεις του έργου FOCUS και τις καινοτόμες υπηρεσίες  που θα προσφέρει το ΚΕΒΕ το οποίο θα επενεργεί στα πλαίσια του έργου ως Περιφερειακός Κόμβος Αγροδιατροφικού τομέα για την Κύπρο, ενισχύοντας έτσι την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα του τομέα. Απώτερος στόχος του ΚΕΒΕ είναι να βοηθήσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα παρέχοντας σταδιακά εξατομικευμένες υπηρεσίες καθοδήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με το ΚΕΒΕ (τηλ. 22889840,  ηλ. ταχ. mandreou@ccci.org.cy)