Εrgo Energy: Αποδεδειγμένα αξιόπιστος συνεργάτης στην αγορά φωτοβολταϊκών συστημάτων

Στην Ergo Energy διαθέτουμε μια μεγάλη ομάδα μηχανικών υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης και τεχνικής κατάρτισης και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις κάθε μεγέθους, αρχίζοντας από τη μελέτη μέχρι και την υλοποίησή της.

Στην Εrgo Energy εργαζόμαστε έχοντας στο επίκεντρο της επιχειρησιακής μας λειτουργίας τον πελάτη. Προσφέρουμε σε επιχειρηματικούς και οικιακούς πελάτες ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε είδους ΦΒ σύστημα. Ειδικευόμαστε για περισσότερο από 12 χρόνια στην προμήθεια και εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων, καθώς και τη συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας της μονάδας για βιομηχανικά συστήματα και μεγάλα ΦΒ πάρκα.

Στις υπηρεσίες που προσφέρουμε συμπεριλαμβάνονται:

• Υπολογισμός ενεργειακών αναγκών του πελάτη/επενδυτή.

• Εκτίμηση παραγωγής ετήσιας ηλεκτρικής ενέργειας ανά ΚWp εγκατεστημένης ισχύος προτεινόμενων ΦΒ συστημάτων.

• Ηλεκτρολογικά σχέδια της εγκατάστασης ΦΒ συστήματος και προδιαγραφές υλικών.

• Τρισδιάστατη απεικόνιση των ΦΒ Παρκών για αξιολόγηση του οπτικού αντικτύπου που προκύπτει, ανάλογα και με την μορφολογία του εδάφους

• Οικονομική αξιολόγηση της ΦΒ εγκατάστασης ανά ΚWp σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο για επιχειρηματικά συστήματα ή μεγάλα ΦΒ πάρκα.

• Προμήθεια, εγκατάσταση και διασύνδεση ΦΒ συστήματος.

• Συμβουλευτική υποστήριξη.

Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΖΗΤΗΣΗ

Λόγω της αύξησης στο κόστος της ενέργειας αλλά και τη λήψη ουσιαστικών μέτρων από την ΕΕ και την κυπριακή κυβέρνηση τα οποία στοχεύουν σε πιο άμεση και δραστική διείδυση σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), προκειμένου να αντιμετωπιστεί και το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, η ζήτηση σε ΦΒ συστήματα έχει πολλαπλασιαστεί και αναμένεται να συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια.

Ταυτόχρονα παρατηρείται έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για υλοποίηση μεγάλων ΦΒ πάρκων τόσο από εγχώρια επενδυτικά σχήματα όσο και του εξωτερικού. Ένας τομέας στον οποίο η εταιρεία μας εξειδικεύεται και ηγείται κατέχοντας το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς μεταξύ των εγχώριων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.

Όσον αφορά στους παράγοντες που καθορίζουν τη ζήτηση για επενδύσεις σε ΦΒ πάρκα, αυτή οφείλεται στο αναμενόμενο άνοιγμα της ελεύθερης αγοράς διαπραγμάτευσης ενέργειας στο πρώτο τρίμηνο του 2023 και σαφώς στη σημαντική αύξηση στην τιμή του ηλεκτρισμού.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ

Στο ερώτημα τι θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι ενδιαφέρονται να εγκαταστήσουν ΦΒ συστήματα, είναι πως το κόστος επένδυσης εξαρτάται από το είδος και το μέγεθος του ΦΒ συστήματος. Αν και οι πρόσφατες αυξήσεις των κατασκευαστικών υλικών σε παγκόσμια βάση και οι συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις έχουν αυξήσει το κόστος των ΦΒ συστημάτων περίπου κατά 25%-30%, εντούτοις λόγω της σημαντικής αύξησης στην τιμή της ενέργειας η απόσβεση της επένδυσης τόσο για οικιακά όσο και για επιχειρηματικά συστήματα λογικά δεν υπερβαίνει τα 3-4 χρόνια.

Το πολύ σημαντικό πλεονέκτημα των ΦΒ συστημάτων είναι ότι το κόστος συντήρησης είναι πολύ μικρό. Πρόκειται για μια πολύ «σίγουρη» επένδυση, με αμελητέο ρίσκο και με πολύ σύντομη απόσβεση. Εξάλλου, μέσω των Σχεδίων Κινήτρων που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση πιστεύουμε ότι ίσως για πρώτη φορά υπάρχει στοχευμένη, συντονισμένη και αποτελεσματική πολιτική που θα βοηθήσει τη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην αγορά. Ο στόχος και η στρατηγική μας είναι ο συνδυασμός της απόδοσης, της αξιοπιστίας και του ελέγχου, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη σχέση μεταξύ κόστους και κέρδους για την επένδυση του πελάτη. Ο σωστός συνδυασμός εξοπλισμού, η επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας, ο περιορισμός των απωλειών, η εγκατάσταση, η ρύθμιση και η επίβλεψη της λειτουργίας των συστημάτων, είναι μείζονος σημασίας.

Οι μακροχρόνιες εγγυήσεις των προϊόντων, ο συνεχής έλεγχος, η συστηματική παρακολούθηση των δεδομένων παραγωγής, η συντήρηση των συστημάτων αλλά και η γρήγορη αποκατάσταση τυχόν βλαβών, εξασφαλίζουν την εξαιρετική και σε βάθος χρόνου συνεργασία μας με αυτούς που εμπιστεύονται την τεχνογνωσία και τα προϊόντα μας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ως πρωτοπόρος στον τομέα και με ομάδα πέραν των 30 ικανών και έμπειρων μηχανικών, έχουμε υλοποιήσει μέχρι στιγμής ΦΒ Πάρκα συνολικής ισχύος 55MWp, μεγάλο αριθμό βιομηχανικών συστημάτων καθώς και σημαντικό αριθμό οικιακών συστημάτων Net-Metering. Συνεργαζόμαστε με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ΦΒ πλαισίων (Tier 1) και προμηθεύουμε μετατροπείς τάσεως κορυφαίων κατασκευαστών του τομέα αναλόγως των αναγκών του πελάτη, ενώ δίνουμε μεγάλη σημασία στην ποιότητα και μακροχρόνια αξιοπιστία ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού που προμηθεύουμε, με σταθερές και μακροχρόνιες συνεργασίες.

Για μεγάλα ΦΒ πάρκα στοχεύουμε στη βέλτιστη τεχνολογική και σχεδιαστική λύση βασιζόμενοι στις ανάγκες και επιλογές του εκάστοτε επενδυτή.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ERGO ENERGY

Ο Όμιλος Εταιρειών Ergo Home, ένας Όμιλος με πολυετή και αξιόλογη τοπική και διεθνή παρουσία, έχει δραστηριοποιηθεί δυναμικά από το 2010 και στον τομέα της Ενέργειας, μέσω της θυγατρικής εταιρείας Ergo Home Energy Ltd.  Η Ergo Energy δραστηριοποιείται στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και έχει σαν κύρια δραστηριότητά της, την εγκατάσταση και συντήρηση ΦΒ συστημάτων. Διαθέτει ένα γενικό διευθυντή με πολύχρονη και επιτυχημένη πορεία στον τομέα ανάπτυξης ΦΒ συστημάτων και αποτελείται από μια ομάδα μηχανικών υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης και τεχνικής κατάρτισης, γεγονός που της επιτρέπει να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις. Από το 2010, η Ergo Energy έχει εγκαταστήσει ΦΒ πάρκα με σκοπό την ένταξή τους στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού, φωτοβολταϊκά πάρκα των 100 – 150KWp αλλά και μικρότερα συστήματα σε βιομηχανικά κτήρια και σε οικιστικές μονάδες, συνολικής ισχύος πέραν των 55MWp και έχει αναδειχθεί ως η κορυφαία εγχώρια εταιρεία του κλάδου με αποδεδειγμένο ιστορικό εγκαταστάσεων και πωλήσεων. Η Ergo Energy έχει αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους κατασκευαστές φωτοβολταϊκών πλαισίων και μετατροπέων τάσεως και προσφέρει απόλυτα εξατομικευμένες προτάσεις και λύσεις, χρησιμοποιώντας όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες αιχμής. Όλες οι συνεργαζόμενες εταιρείες είναι απόλυτα πιστοποιημένες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και παρέχουν γραπτώς όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις υλικών καλής λειτουργίας. Η Ergo Energy είναι μέλος του Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (ΣΕΑΠΕΚ).

Στοιχεία επικοινωνίας.

Θεσσαλονίκης 14, Βιομηχανική Περιοχή Εργατών, 2643

Τηλ.: 77777019/22 505404

energy.sales@ergohomegroup.com

www.facebook.com/ErgoEnergy

www.instagram.com/ErgoEnergy

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ