Κανένα αδίκημα από πλευράς ΟΠΑΠ Κύπρου

Τι αναφέρει ανακοίνωση της ΟΠΑΠ Κύπρου. 

Σε συνέχεια της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις 17 Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την ακύρωση εντάλματος έρευνας στα υποστατικά της ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ, από ανακριτές της Αστυνομίας, η Εταιρεία επιθυμεί να διευκρινίσει τα ακόλουθα:

1.    Το Ανώτατο Δικαστήριο ομόφωνα και τελεσίδικα αποφάσισε ότι ουδεμία υποψία τέλεσης ποινικού αδικήματος υπήρχε από πλευράς της ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ, χωρίς να υπεισέρχεται σε οποιοδήποτε άλλο ζήτημα.

2.    Η Εταιρεία εκφράζει το σεβασμό της προς το Ανώτατο Δικαστήριο  και προς τους Ανεξάρτητους Θεσμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας.

3.    Η Εταιρεία πριν από ένα χρόνο έθεσε σχετικές καταγγελίες ενώπιον της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου και της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στη συνέχεια ενώπιον της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Η ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους ανεξάρτητους θεσμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, με σεβασμό, υπευθυνότητα και διαφάνεια.
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ