Ανοικτά Σχέδια Επιχορηγήσεων που Αφορούν στην Πρόσληψη Προσωπικού

Η Eurosuccess Consulting σημειώνει πολυετή εμπειρία στην έρευνα, ενημέρωση και υποβολή αιτήσεων όσο αφορά τα Σχέδια Επιχορήγησης Πρόσληψης και Εκπαίδευσης Προσωπικού από διάφορους κρατικούς οργανισμούς, μέσω Ευρωπαϊκών και Εθνικών πόρων.

Τα σχέδια προσφέρουν παροχή χορηγίας μέχρι και 80% του μισθολογικού κόστους του εργαζομένου.

Τα σημαντικότερα Σχέδια ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ που βρίσκονται σε ισχύ είναι:

Τα οφέλη που προσφέρουν τα Σχέδια Επιχορήγησης Πρόσληψης Προσωπικού*:

 • ΑΜΕΣΗ αξιοποίηση από όλες τις επιχειρήσεις & φυσικά πρόσωπα
 • Παροχή χορηγίας μέχρι και 80% του μισθολογικού κόστους του εργαζομένου
 • Μείωση στα μισθολογικά και λειτουργικά κόστη 
 • Υποστήριξη στην ανάπτυξη, κατάρτιση και παραγωγικότητα

Οι δικαιούχοι των Σχεδίων:

 • Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Άνεργοι άνω των 30
 • Μακροχρόνια άνεργοι
 • Άτομα από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού κ.α.

* Οι όροι και κανονισμοί για το εκάστοτε σχέδιο πιθανό να διαφοροποιούνται ανά τακτά διαστήματα ως επίσης οι περίοδοι υποβολής των αιτήσεων.

Η Eurosuccess Consulting, δύναται να υποστηρίξει τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ως προς τις πιο κάτω υπηρεσίες:

 • Ενημέρωση των εκάστοτε διαθέσιμων σχεδίων
 • Διερεύνηση κατά πόσο το προτεινόμενο άτομο εμπίπτει για επιχορήγηση σε κάποιο Σχέδιο
 • Διεκπεραίωση και υποβολή του φακέλου της αίτησης
 • Παροχής τυχόν διευκρινήσεων προς την αρμόδια διαχειριστική Αρχή
 • Παρακολούθηση της προόδου του προγράμματος
 • Ετοιμασία των εντύπων παρακολούθησης και καταβολής χορηγημάτων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανοικτά Σχέδια Επιχορήγησης Πρόσληψης και Εκπαίδευσης Προσωπικού, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Οργανισμού, ή να επικοινωνήσετε απευθείας με την Eurosuccess Consulting στο +357 22420110 ή/και στο info@eurosc.eu.  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ