SoFiN: Ένα καινοτόμο δίκτυο αισθητήρων βασισμένο σε οπτικές ίνες

Θυμάστε μια μέρα ή έστω μια ώρα όπου είχε διακοπεί η παροχή ρεύματος, η παροχή ύδρευσης ή και η σύνδεση στο διαδίκτυο;

Αναμφίβολα η κανονική ροή της ζωής ή της κάθε εργασίας αμέσως επηρεάζεται. Η αδιάκοπη παροχή αυτών των υπηρεσιών βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην συνεχή επίβλεψη και επιδιόρθωση των υποδομών που καθιστούν δυνατόν τέτοιες υπηρεσίες να παρέχονται στο κάθε κτίριο. Το ερευνητικό έργο SoFiN στοχεύει στη μείωση αλλά και στην εκ των προτέρων πρόβλεψη προβλημάτων σε υποδομές έτσι ώστε να μην επηρεάζονται καθόλου οι εν λόγω υπηρεσίες. Το έργο θα αναπτύξει ένα καινοτόμο σύστημα αυξημένης ακρίβειας και συνεχής παρακολούθησης των υποδομών με δυνατότητα αναγνώρισης μιας ενδεχόμενης βλάβης σε πολύ αρχικό στάδιο. Η πρώτη δια ζώσης συνάντηση της διεπιστημονικής ομάδας συνεργατών του έργου διεξάχθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2023 στην Κύπρο, με τη συμμετοχή επιστημόνων από 4 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η χρήση προηγμένων δικτύων αισθητήρων μπορεί να καλύψει τις σημαντικότατες ανάγκες που υπάρχουν για επίβλεψη δομών, παρακολούθηση απόδοσης και διαχείριση του κύκλου ζωής των υποδομών. Το SoFiN θα αναπτύξει τέτοια δίκτυα χρησιμοποιώντας οπτικές ίνες ως αισθητήρες. Μέρος της έρευνας είναι η δημιουργία ενός καινοτόμου συστήματος που θα προσφέρει αυξημένη  ακρίβεια, απόκριση σε πραγματικό χρόνο, ανθεκτικότητα σε δύσκολα περιβάλλοντα και επιπλέον θα βασίζεται σε τεχνολογία αιχμής για την επεξεργασία του σήματος του αισθητήρα.

Το SoFiN θα επικεντρωθεί σε συστήματα αισθητήρων οπτικών ινών τα οποία έχουν ήδη παρουσιάσει πολύ υποσχόμενες επιδόσεις και είναι κατάλληλα για παρακολούθηση υποδομών. Ως απώτερο σκοπό το έργο έχει τη δημιουργία ενός καινοτόμου συστήματος αισθητήρων με δυνατότητα προσαρμογής και ευελιξίας όσον αφορά στο είδος της μέτρησης, στον τύπο του αισθητήρα ή στη μετρούμενη ποσότητα. Τα δεδομένα που θα συλλέγονται από κάθε είδος εφαρμογής, δηλαδή τα δεδομένα που θα λαμβάνονται από την επίβλεψη π.χ. γραμμών ισχύος υψηλής τάσης, την εποπτεία τηλεπικοινωνιακής υποδομής ή την επίβλεψη δικτύου ύδρευσης, θα μεταφέρονται σε μια κεντρική πλατφόρμα για περαιτέρω ανάλυση. Αυτή η ευελιξία του συστήματος με δυνατότητα να συλλέγει διάφορες μετρήσεις από ανεξάρτητες υποδομές θα ρυθμίζεται από ένα καινοτόμο λογισμικό άμεσα συνδεδεμένο με την νέα πλατφόρμα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η χρήση προηγμένων μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης για εντοπισμό και κατηγοριοποίηση ανωμαλιών..

Εν κατακλείδι, το SoFiN θέτει τρεις βασικούς στόχους: 1) Ανάπτυξη ενός οπτικού συστήματος μετρήσεων, κατάλληλου για διάφορες εφαρμογές, 2) Δημιουργία νέων μεθόδων επεξεργασίας ψηφιακών σημάτων και σύνδεσης του συστήματος αισθητήρων και 3) Δοκιμή και επίδειξη του καινοτόμου συστήματος που θα αναπτυχθεί, τόσο μέσω εργαστηριακών δοκιμών, όσο και σε πραγματικές συνθήκες. Το σύστημα θα χρησιμοποιηθεί για την επίβλεψη γραμμών ισχύος υψηλής τάσης, για την εποπτεία τηλεπικοινωνιακής υποδομής καθώς και για την επίβλεψη ενός δικτύου ύδρευσης για τον εντοπισμό διαρροών.

Το SoFiN είναι μια συλλογική προσπάθεια μιας διεπιστημονικής ομάδας συνεργατών, στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe της ΕΕ. Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2022 και θα έχει διάρκεια τέσσερα χρόνια. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας "Horizon Europe" της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο συμφωνίας επιχορήγησης με αριθμό 101093015.

Συντονιστής του έργου είναι η Κυπριακή Εταιρεία CyRIC-Cyprus Research and Innovation Center Ltd.

Εταίροι του έργου:  FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLANGEN-NUERNBERG (Γερμανία), DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET (Δανία), ADVA OPTICAL NETWORKING SE (Γερμανία), NKT PHOTONICS A/S (Δανία), TELE2 EESTI AKTSIASELTS (Εσθονία), WATER BOARD NICOSIA (Κύπρος), ENERGINET (Δανία).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ