Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για την Ψυχική Υγεία, 15 Μαΐου – 21 Μαΐου 2023

Τι μπορεί να κάνει μια εταιρεία για να επενδύσει στην ψυχική υγεία των εργαζομένων

Με την ευκαιρία της Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για την Ψυχική Υγεία, 15 Μαΐου – 21 Μαΐου 2023, που ήταν μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, ζητήσαμε από την ομάδα της PERHA Group, HR & Business Consulting Agency τις προτάσεις τους για τις επιχειρήσεις και τι θα μπορούσε να κάνει μια εταιρεία για να υποστηρίξει την ψυχική υγεία του εργατικού δυναμικού της.

Σήμερα, η σημασία της επένδυσης στην ψυχική υγεία και ευημερία των εργαζομένων είναι ζωτικής σημασίας, καθώς αυτό μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο όχι μόνο στην εργασιακή ικανοποίηση και τη δέσμευση των εργαζομένων αλλά και στην παραγωγικότητα και απόδοση του προσωπικού και της εταιρείας. Η Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για την Ψυχική Υγεία υπογραμμίζει τη σημασία της επίτευξης καλής ψυχικής υγείας για όλους και ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία.

Ο Όμιλος PERHA, ως πάροχος συμβουλευτικών υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού και Επιχειρήσεων μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις παρέχοντας/προμηθεύοντας πολιτικές ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία, επιχειρηματική στρατηγική για επενδύσεις στην ψυχική υγεία των εργαζομένων, διαδικτυακό υλικό για το προσωπικό, εργαστήρια/σεμινάρια και εκπαίδευση για εταιρείες με υψηλές φιλοδοξίες για αποτελέσματα και βελτίωση της δέσμευσης του προσωπικού τους.

Η ομάδα του Ομίλου PERHA αποτελείται από συμβούλους Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) και Επιχειρήσεων, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι και επίσημα πιστοποιημένοι από την Mental Health First Aid England, τον Αδειοδοτημένο Πάροχο Πρώτων Βοηθειών Ψυχικής Υγείας από την Mental Health First Aid (MHFA) International και μπορούν να παρέχουν συναισθηματική υποστήριξη και καθοδήγηση όταν ένα άτομο εμφανίζει πρώιμα συμπτώματα μιας πάθησης ψυχικής υγείας ή αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας. Η υποστήριξη προσφέρεται μέχρι την παροχή επαγγελματικής βοήθειας.

Η ομάδα του Ομίλου PERHA προτείνει και παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες για εταιρείες που θα ήθελαν να επενδύσουν στην ψυχική υγεία των εργαζομένων:

  • Αποκλειστικό και εξατομικευμένο υλικό ψυχικής υγείας για επιχειρήσεις: Το έντυπο/διαδικτυακό υλικό μπορεί να έχει χρησιμότητα για τους εργαζομένους μιας επιχείρησης, εάν ποτέ αισθάνονται ότι χρειάζονται κάποια βοήθεια με την ψυχική τους υγεία ή εάν αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα ψυχικής υγείας αλλά δεν δεν νιώθουν αρκετά άνετα για να μιλήσουν σε κάποιον.
  • Οδηγός Πρώτων Βοηθειών Ψυχικής Υγείας: Ο οδηγός (σε έντυπη/διαδικτυακή μορφή) μπορεί να είναι ένα εργαλείο για να βοηθήσει υπαλλήλους μιας εταιρείας που αντιμετωπίζουν ή ανησυχούν για προβλήματα ψυχικής υγείας στο σπίτι ή στην εργασία και που θα ήθελαν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με διάφορες καταστάσεις ψυχικής υγείας, συμβουλές για τον εντοπισμό τους και πώς να χειρίζονται καταστάσεις ψυχικής υγείας.
  • Υποστήριξη από την ομάδα Πρώτων Βοηθειών Ψυχικής Υγείας (MHFA): Η ομάδα MHFA του Ομίλου PERHA μπορεί να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και καθοδήγηση σε εταιρείες για το πώς να αντιμετωπίζουν άτομα του προσωπικού τους που παρουσιάζουν πρώιμα συμπτώματα μιας πάθησης ψυχικής υγείας ή αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας ή ανησυχούν με την ψυχική τους υγεία και θα ήθελαν να αναπτύξουν την ευημερία τους.
  • Πολιτική (Policy) Πρώτων Βοηθειών Ψυχικής Υγείας στην εργασία: Παραγωγή/παροχή μιας προσαρμοσμένης πολιτικής για μια επιχείρηση, που να περιγράφει τις κατευθυντήριες γραμμές μιας εταιρικής υπηρεσίας Πρώτων Βοηθειών Ψυχικής Υγείας και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται να έχει ένας εργαζόμενος.
  • Αφίσες Πρώτων Βοηθειών Ψυχικής Υγείας: Σχεδιασμός αφισών (posters) γραφείου, με επίκεντρο τις πιο κοινές παθήσεις ψυχικής υγείας (π.χ. Άγχος, κατάθλιψη, κρίσεις πανικού και διατροφικές διαταραχές). Οι αφίσες μπορούν να περιέχουν έναν μοναδικό κωδικό QR που κατευθύνεται στον εκτενή οδηγό Πρώτων Βοηθειών Ψυχικής Υγείας κάθε εταιρείας.

Εάν επιθυμείτε κάποια από τις παραπάνω εταιρικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας ή αν χρειάζεστε  περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες, επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@perhagroup.com.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ