Συνδέσμος Ιδιωτικών Φροντιστηρίων: Μέρος της ευθύνης βαραίνει τους γονείς

Ο κλάδος των νόμιμων φροντιστηρίων φτιάχτηκε για να καλύψει το κενό στην δημόσια εκπαίδευση για παροχή γνώσης και ακαδημαϊκών τίτλων, τις οποίες το δημόσιο σχολείο, ακόμα και σήμερα δεν καλύπτει μέσα από τα αναλυτικά του προγράμματα.

Μερίδιο ευθύνης στους γονείς για την παραπαιδεία και κατ’ επέκταση στην παρανομία αποδίδει ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου. 

Σε γραπτή ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει ότι εφόσον οι γονείς στέλνουν τα παιδιά σε φροντιστήρια, οφείλουν να λαμβάνουν υπόψιν και ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια, στην υλικοτεχνική υποδομή, στην υγιεινή σε αυτούς τους χώρους, στους  προσοντούχους καθηγητές και στον έλεγχο που υπόκεινται από το κράτος για να διατηρούν την άδεια τους.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Με αφορμή τα τελευταία δημοσιεύματα και την συζήτηση που επαναφέρθηκε για τα απογευματινά μαθήματα φροντιστηριακού επιπέδου και τα έξοδα που επωμίζεται μια οικογένεια, ως ΣΙΦΚ θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε τις διαχρονικές μας θέσεις. 
  
Θα θέλαμε, καταρχήν, να υπογραμμίσουμε ότι στον κλάδο εργάζονται σε νόμιμα φροντιστήρια, πέραν των 2500 εκπαιδευτικών, τους οποίους εκπροσωπούμε. Ο κλάδος δημιουργήθηκε πρώτα και κύρια για να καλύψει το κενό στην δημόσια εκπαίδευση για παροχή γνώσης και ακαδημαϊκών τίτλων, τις οποίες το δημόσιο σχολείο, ακόμα και σήμερα δεν καλύπτει μέσα από τα αναλυτικά του προγράμματα. Δεν προσφέρει π.χ αγγλικά για όλα τα επίπεδα μέχρι το επίπεδο των εξετάσεων για απόκτησή πτυχίου πιστοποίησης καλής γνώσης των αγγλικών ως δεύτερη γλώσσα και άλλα πολλά παρόμοια πιστοποιητικά σε μια σειρά μαθημάτων.
 
Στα απογευματινά φροντιστηριακά μαθήματα δραστηριοποιούνται τόσο το Υπουργείο Παιδείας με τα ΚΙΕ, όσο και 600 νόμιμά φροντιστήρια. Παράλληλα έχουμε και το φαινόμενο με τους διορισμένους καθηγητές που διδάσκουν το πρωί στα δημόσια σχολεία και κάνουν φροντιστηριακά μαθήματα το απόγευμα, πράξη παράνομη, καταδικαστέα αλλά και προσβλητική για το λειτούργημα του εκπαιδευτικού. Ταυτόχρονα υπάρχουν και πολλοί αδιόριστοι εκπαιδευτικοί που  για βιοποριστικού λόγους, διδάσκουν παράνομα στα σπίτια τους ή και σε άλλους μη εγκεκριμένους χώρους που δεν καλύπτουν προδιαγραφές ασφάλειας, υγιεινής  και ακαδημαϊκών προσόντων.
 
Πάγια θέση μας είναι ότι, για τους  παράνομους αδιόριστους εκπαιδευτικούς θα   πρέπει να βρούμε τρόπους σε συνεργασία με την πολιτεία για να προστατεύσουμε τα παιδιά αφενός, και αφετέρου να  ωθήσουμε όλους αυτούς τους εκπαιδευτικούς  να  νομιμοποιηθούν, πράγμα το οποίο και  έχουμε θέσει ως στόχο στο άμεσο μέλλον.
 
Από εκεί και πέρα και όλοι ως γονείς  έχουμε το μερίδιο  ευθύνης για να συντηρείται η παραπαιδεία και κατ’ επέκταση η παρανομία. Εφόσον εμείς στέλνουμε τα παιδιά μας σε φροντιστήρια, οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψιν και ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια των παιδιών μας, στην υλικοτεχνική υποδομή, στην υγιεινή σε αυτούς τους χώρους, στους  προσοντούχους καθηγητές και στον έλεγχο που υπόκεινται από το κράτος για να διατηρούν την άδεια τους.