Επένδυση στη Βιοοικονομία για βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη

Στην Κύπρο και σε πολλές χώρες της Ε.Ε., καταγράφεται η απουσία εξειδικευμένης κατάρτισης στη βιοοικονομία αλλά και έλλειψη πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στη γεωργία. Ένα κενό που επιδιώκει να καλύψει το Ευρωπαϊκό έργο Relief, το οποίο υλοποιείται στην Κύπρο από την INNOVADE σε συνεργασία με το CARDET

Η βιοοικονομία αποτελεί έναν κρίσιμο κλάδο της οικονομίας που αξίζει ιδιαίτερης προσοχής, καθώς μπορεί να προωθήσει σημαντικά την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και να ενισχύσει τις αγροτικές περιοχές μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Για να μπορέσει όμως η χώρα μας να επωφεληθεί από τα πλεονεκτήματα που η βιοοικονομία προσφέρει ως ένας πυλώνας βιώσιμης ανάπτυξης, είναι σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη βάση στην ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα, ειδικά όσον αφορά την αγροτική παραγωγή.

Στην παρούσα φάση όμως, στην Κύπρο και σε πολλές χώρες της Ε.Ε., καταγράφεται η απουσία εξειδικευμένης κατάρτισης στη βιοοικονομία αλλά και έλλειψη πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στη γεωργία. Ένα κενό που επιδιώκει να καλύψει το Ευρωπαϊκό έργο Relief, το οποίο υλοποιείται στην Κύπρο από την INNOVADE σε συνεργασία με το CARDET, μέσω της ανάπτυξης και προώθησης  μιας καινοτόμου, διεπιστημονικής προσέγγισης για τη διδασκαλία της βιοοικονομίας στη γεωργία.

Διαμορφώνοντας και προσφέροντας δωρεάν εκπαιδευτικούς πόρους στο αντικείμενο αλλά και με την παροχή στήριξης στις αγροτικές επιχειρήσεις, το έργο προσβλέπει στην ενίσχυση της καινοτομίας στον τομέα και να συμβάλλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων διευκολύνοντας τη μετάβαση σε μια βιώσιμη κυκλική βιοικονομία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ