Το Εφοριακό Συμβούλιο ακύρωσε €1.261.344 ΦΠΑ για εταιρεία real estate

Tο Εφοριακό Συμβούλιο ακύρωσε πρόσφατα απόφαση του Εφόρου Φορολογίας επιβολής ΦΠΑ ύψους €1.261.344 από την εταιρεία ανάπτυξης γης, Antonis Askanis.

Σε μια απόφαση ορόσημο, το Εφοριακό Συμβούλιο ακύρωσε πρόσφατα απόφαση του Εφόρου Φορολογίας επιβολής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ύψους €1.261.344 από την εταιρεία ανάπτυξης γης, Antonis Askanis Ltd, που αφορούσε πώληση ακινήτου στη Λεμεσό.

Με ομόφωνη απόφαση του ημερομηνίας 18 Απριλίου 2024, το Εφοριακό Συμβούλιο έκρινε ότι στην εν λόγω έπαυλη επήλθε η πρώτη εγκατάσταση όπως προνοούσε η Νομοθεσία ΦΠΑ κατά τον χρόνο της πώλησης και ως εκ τούτου η πώληση της ήταν εξαιρούμενη για σκοπούς ΦΠΑ.

Το Εφοριακό Συμβούλιο στήριξε την απόφαση του στα επιχειρήματα που παραθέσαν οι εκπρόσωποι της Antonis Askanis Ltd, Διευθύνων Σύμβουλος της Chelco VAT Ltd, Αλέξης Τσιελεπής, Σύμβουλος ΦΠΑ της Chelco VAT Ltd, Μάριος Νικολαΐδης, ο Συνέταιρος της Patrikios Pavlou & Associates LLC, Άγγελος Ονησιφόρου και η Διευθύντρια του αιτητή, Χριστιάνα Ασκάνη.

Με επικεφαλής τον κ. Τσιελεπή, η ομάδα φορολογικών συμβούλων της εταιρείας Askanis επιχειρηματολόγησε ότι η ενοικίαση της έπαυλης πριν την πώληση με συνολική διάρκεια ενοικίασης 38 ημερών, αλλά και η χρήση της ως “showhouse” για περίπου 12 μήνες, εμπίπτουν στις πρόνοιες της ερμηνείας του όρου της Νομοθεσίας ΦΠΑ «πρώτη εγκατάσταση».

Το Εφοριακό Συμβούλιο συμφώνησε με τη θέση αυτή, δηλώνοντας ότι ικανοποιείται πλήρως το νομικό υπόβαθρο που θέτει ο Νομοθέτης σε σχέση με την ερμηνεία του όρου και ως εκ τούτου η θέση του Τμήματος Φορολογίας για επιβολή ΦΠΑ επί της πώλησης, ως πώληση πριν την πρώτη εγκατάσταση, ήταν λανθασμένη και εν συνεπεία ακυρώθηκε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ