Οι Κύπριοι επιλέγουν Marex, Rafnar, Saxdor, Zeelander

Μέσω του καινοτόμου προγράμματος συνιδιοκτησίας της Swiss Club Marine

Τα σκάφη, Marex, Rafnar, Saxdor, Zeelander, που μέχρι σήμερα ήταν προνόμιο των λίγων, έχουν ενταχθεί στην πραγματικότητα πολλών κυπρίων, αφού η Swiss Club Marine παρέχει τη δυνατότητα σε ευρύ κοινό να γίνουν οι ιδιοκτήτες τους.  Με τη δημιουργία και  το λανσάρισμα του νέου, καινοτόμου προγράμματος συνιδιοκτησίας σκαφών, το Swiss Club Co-Ownership Program, επέτρεψε σε σημαντικό αριθμό κυπρίων και ξένων, την απόκτηση σκάφους με απλές και οικονομικά εφικτές διαδικασίες.

Όπως είναι ήδη γνωστό, η καινοτομία της Swiss Club Marine εστιάζεται σε πρόγραμμα συνιδιοκτησίας, το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης σκάφος, με την καταβολή ποσοστού επί του συνολικού κόστους αγοράς και συντήρησης. Υπενθυμίζεται ότι το ακριβές ποσό που απαιτείται για διασφάλιση συνιδιοκτησίας καθορίζεται από την αξία του σκάφους και τον αριθμό συνιδιοκτητών (με μέγιστο αριθμό 8 συνιδιοκτήτες). Για παράδειγμα, με 15.500 ευρώ[1]  εφάπαξ ποσό, για σκάφος αξίας 124.000 ευρώ,  8 συνιδιοκτήτες μπορούν, να απολαμβάνουν το σκάφος τους για 45 ημέρες τον χρόνο, ο κάθε ένας.

Σημαντικό, επιπρόσθετο πλεονέκτημα του προγράμματος, που το καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό, είναι ότι όλα τα ζητήματα διαχείρισης και συντήρησης αναλαμβάνονται από την Swiss Club Marine, μετατρέποντας έτσι την ιδιοκτησία ενός σκάφους σε μια απολαυστική διαδικασία[2] . Το πρόγραμμα συνιδιοκτησίας περιλαμβάνει την διαχείριση όλων των πτυχών της συντήρησης, ελλιμενισμού και καθαρισμού, από την επαγγελματική και εξειδικευμένη ομάδα της Swiss Club Marine, ενώ το κόστος να μοιράζεται μεταξύ των συνιδιοκτητών.

Το πρόγραμμα έχει ήδη προσελκύσει πρωτόγνωρο ενδιαφέρον στην Κύπρο, λόγω της οικονομικής ευελιξίας που παρέχει, των διαχειριστικών διευκολύνσεων που εμπεριέχονται στο πρόγραμμα, καθώς και του εύρους επιλογών σε τύπους και μεγέθη σκαφών.

Το Swiss Club Co-Ownership Program περιγράφεται σε λεπτομέρεια στην ιστοσελίδα της https://swissclubmarine.com/co-ownership/ , ενώ η ομάδα της Swiss Club Marine παρέχει ολοκληρωμένη ενημέρωση και τηλεφωνικά στο 22 330050.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ