Βραβείο “Best Sub-Custodian Bank 2024” για την Eurobank σε Κύπρο και Ελλάδα

Σημαντική διάκριση στον τομέα των μετα-συναλλακτικών υπηρεσιών απέσπασε η Eurobank καθώς αναδείχθηκε “Best Sub-Custodian Bank 2024” σε Κύπρο & Ελλάδα, από το διεθνούς κύρους περιοδικό Global Finance.

 Η κορυφαία διάκριση της Eurobank ως η Καλύτερη Τράπεζα Υποθεματοφυλακής, σε Κύπρο και Ελλάδα από το Global Finance, αποτελεί την 18η διάκρισή του Ομίλου Eurobank από το 2006, καταδεικνύοντας τη διαχρονικά υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της Τράπεζας. Η συνεχής αναγνώριση υπογραμμίζει την επιτυχημένη στρατηγική του Ομίλου Eurobank στην παροχή υψηλού επιπέδου, καινοτόμων μετα-συναλλακτικών υπηρεσιών σε θεσμικούς και ιδιώτες πελάτες.

Tο περιοδικό Global Finance αναδεικνύει, κάθε χρόνο, τις κορυφαίες επιδόσεις μεταξύ τραπεζών στη βάση πολυπαραγοντικών κριτηρίων, όπως, η σχέση με την πελατεία, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι τεχνολογικές πλατφόρμες, η δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης σε σειρά κανονιστικών αλλαγών, η δημιουργία καινοτόμων προϊόντων & υπηρεσιών, καθώς και η γνώση του κανονιστικού πλαισίου & πρακτικών της εκάστοτε αγοράς.

H Eurobank Κύπρου είναι κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών θεματοφυλακής σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές στην Κύπρο. Οι υπηρεσίες παρέχονται από μια εξαιρετικά έμπειρη και εξειδικευμένη ομάδα έχοντας κατακτήσει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς τόσο στους αναφερόμενους επενδυτές όσο και σε Επενδυτικά Ταμεία (UCITS και AIFs) της Κύπρου.  Αξίζει να αναφερθεί ότι οι τύποι των επενδυτικών ταμείων που υποστηρίζονται κυμαίνονται από απλά UCITS έως και σύνθετα AIFs, τα οποία επενδύουν σε μεγάλο εύρος περιουσιακών στοιχείων και αγορών (χρηματοοικονομικά μέσα, ιδιωτικά κεφάλαια, ναυτιλία, ακίνητα, καθώς και κεφάλαια χορήγησης δανείων) με επενδυτές και επενδυτικές δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις βραβεύσεις της Eurobank Κύπρου μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ