Ενίσχυση του ESM και προϋπολογισμό ευρωζώνης ενέκριναν οι 27 της ΕΕ 

Και εφεδρικά κεφάλαια για το SRF.

Στην ενίσχυση των θεσμών της ευρωζώνης μέσω της αλλαγής της πολιτικής εντολής και των δυνατοτήτων του ESM, την δημιουργία έκτακτου αποθεματικού για Ταμείο Εκκαθάρισης Τραπεζών και την μελλοντική δημιουργία προϋπολογισμού της ευρωζώνης, στα πλαίσια του συνολικού προϋπολογισμού της ευρωζώνης, αποφάσισαν οι 27 αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων (περιεκτική σύνθεση ευρωζώνης) κατά την σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

"Πριν από ένα χρόνο το υποσχεθήκαμε", δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντ.Τουσκ ανακοινώνοντας ότι οι 27 προχώρησαν σε αυτή την υπόσχεση.
 
Αναλυτικά, σύμφωνα με το επίσημο κείμενο των συμπερασμάτων οι 27 αποφάνθηκαν: "μετά την εντολή που δόθηκε τον Ιούνιο του 2018 στην Ευρωομάδα, η Διάσκεψη Κορυφής του Ευρώ εγκρίνει όλα τα στοιχεία της έκθεσης της Ευρωομάδας  για την εμβάθυνση της ΟΝΕ", σημειώνοντας ότι "αυτό το περιεκτικό πακέτο ανοίγει το δρόμο για μια σημαντική ενίσχυση της ΟΝΕ".

Συγκεκριμένα αναφέρουν: "υποστηρίζουμε τους όρους αναφοράς του κοινού εφεδρικού ασφαλιστικού μέσου (backstop) στο Ταμείο Ενιαίας Εκκαθάρισης (SRF), το οποίο καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα τεθεί σε λειτουργία το μέσο και αναμένεται ότι θα έχει επιτευχθεί επαρκής πρόοδος όσον αφορά τη μείωση των κινδύνων, η οποία θα αξιολογηθεί το 2020".

Επίσης, οι 27 εγκρίνουν τους όρους της μεταρρύθμισης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) και στη βάση αυτή, ζητούν από την Ευρωομάδα "να προετοιμάσει τις αναγκαίες τροποποιήσεις στη συνθήκη ΕSM (συμπεριλαμβανομένου του backstop) έως τον Ιούνιο του 2019".

Οι 27 προσβλέπουν "στην τελική έγκριση του πακέτου τραπεζικών συναλλαγών και των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL - Prudential Backstop), διατηρώντας το υπόλοιπο πακέτο των συμβιβασμών του Συμβουλίου".

Ζητούν να προωθηθούν "οι εργασίες για την Τραπεζική Ένωση και για την φιλόδοξη πρόοδο μέχρι την άνοιξη του 2019 στην Ένωση Κεφαλαιαγορών, όπως περιγράφεται στην έκθεση του Eurogroup".

Στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, "καλούμε την Ευρωομάδα να ασχοληθεί με τον σχεδιασμό, τις λεπτομέρειες εφαρμογής και τον προγραμματισμό ενός δημοσιονομικού μέσου για τη σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα της ζώνης του ευρώ και των κρατών μελών του SRM II (μηχανισμός σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών) σε εθελοντική βάση".

Ξεκαθαρίζουν ότι "τα είναι μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, συνεπής με άλλες πολιτικές της ΕΕ, και θα υπόκειται σε κριτήρια και στρατηγική καθοδήγηση από τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ". 

"Θα καθορίσουμε το μέγεθός του στο πλαίσιο του ΠΔΠ", ξεκαθαρίζουν. "Τα χαρακτηριστικά του δημοσιονομικού μέσου θα συμφωνηθούν τον Ιούνιο του 2019", αναφέρουν. "Το μέσο θα εγκριθεί σύμφωνα με τη νομοθετική διαδικασία, όπως προβλέπεται στις Συνθήκες, βάσει της σχετικής πρότασης της Κομισιόν που θα τροποποιηθεί εάν είναι απαραίτητο", διευκρινίζουν.

Τέλος η διάσκεψη κορυφής του ευρώ σημειώνει "την ανακοίνωση της Κομισιόν σχετικά με τον ισχυρότερο διεθνή ρόλο του ευρώ και ενθαρρύνει τη συνέχιση των εργασιών για το σκοπό αυτό".

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ