Μηδενίζονται τα εξαμηνιαία επιτόκια στην Ελλάδα

Βγήκε και τυπικά η απόφαση του ΔΣ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) αποφάσισε σήμερα να μειώσει στο μηδέν το περιθώριο επιτοκίου που οφείλεται από την Ελλάδα για την περίοδο μεταξύ 17 Ιουνίου 2019 και 31 Δεκεμβρίου 2019, ως μέρος των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους που συμφωνήθηκαν για τη χώρα. Η αξία της μείωσης ανέρχεται σε 122,15 εκατ. Ευρώ, ανακοίνωσε σήμερα από το Λουξεμβούργο.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των μέτρων ελάφρυνσης του χρέους, στις 20 Δεκεμβρίου 2019 ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM), ενεργώντας ως αντιπρόσωπος των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και μετά την έγκρισή τους, είχε πραγματοποιήσει μεταφορά στην Ελλάδα ύψους 644,42 εκατ. Ευρώ, στα έσοδα που αποκομίστηκαν από τις εκμεταλλεύσεις με σημαντική ισχύ στην αγορά (SMP / ANFA), αναφέρεται σε γραπτή ανακοίνωση.

"Μετά το τέλος του προγράμματος του ESM τον Αύγουστο του 2018, η Ελλάδα δεσμεύτηκε να συνεχίσει την εφαρμογή βασικών μεταρρυθμίσεων. Η μείωση του αυξανόμενου περιθωρίου επιτοκίου, καθώς και η αποδέσμευση των κερδών των SMP / ANFA, δείχνει ότι η ελληνική κυβέρνηση ανταποκρίθηκε στις μεταρρυθμιστικές της δεσμεύσεις ", δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ESM και CEO του EFSF Klaus Regling. Πρόσθεσε δε ότι  "η συνεχιζόμενη πρόοδος στην πραγματοποίηση των μεταρρυθμίσεων συνέβαλε στην οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι με περισσότερα από 190 δισ. Ευρώ σε εκκρεμή δάνεια, ο EFSF - ESM είναι ο μεγαλύτερος πιστωτής της Ελλάδας και "είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον μας η Ελλάδα να γίνει μια επιτυχημένη και ακμάζουσα οικονομία", αναφέρεται.

Το περιθώριο επιτοκίων 2% αφορά τη δόση δανείου ύψους 11,3 δις ευρώ της χρηματοδοτικής συνδρομής του EFSF για την Ελλάδα (το δεύτερο ελληνικό πρόγραμμα), το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να χρηματοδοτήσει την εξαγορά χρέους το 2012. Το περιθώριο είχε αρχικά προβλεφθεί να εφαρμοστεί σε αυτή τη δόση από το 2017 και μετά. Στο πλαίσιο των βραχυπρόθεσμων μέτρων για την ελάφρυνση του χρέους, το επιτοκιακό περιθώριο μειώθηκε στο μηδέν για το έτος 2017. Στο πλαίσιο των επακόλουθων μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους για την Ελλάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο του EFSF συμφώνησε σε έναν μηχανισμό υπό όρους μηδενισμού από το έτος 2018. Για την περίοδο έως το 2022, το περιθώριο μπορεί να μειωθεί στο μηδέν με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου κάθε εξάμηνο, για την επόμενη εξαμηνιαία περίοδο. Κάθε εξαμηνιαία απόφαση να μειωθεί το περιθώριο στο μηδέν βασίζεται σε μια θετική αξιολόγηση της συνέχισης της εφαρμογής των βασικών μεταρρυθμίσεων που έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του προγράμματος  και της συμμόρφωσης με τις δεσμεύσεις της Ελλάδας μετά το πρόγραμμα.

Η μεταβίβαση ισοδύναμου εισοδήματος ANFAs/SMPs στην Ελλάδα σε εξαμηνιαία βάση μέχρι τον Ιούνιο του 2022, με την τήρηση των πολιτικών δεσμεύσεων, ήταν ένα από τα μεσοπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους για την Ελλάδα που απαριθμούνται στη δήλωση της Eurogroup της 22ας Ιουνίου 2018.

Η μείωση του περιθωρίου και η μεταφορά των κερδών αντιπροσωπεύουν τη δεύτερη δόση των μέτρων ελάφρυνσης του χρέους για την Ελλάδα. Η πρώτη δόση, με ελάφρυνση του χρέους ύψους περίπου 1 δισ. Ευρώ, εγκρίθηκε και απελευθερώθηκε τον Μάιο του 2019.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ