Πού "ρίχνουν" τα λεφτά τους οι Έλληνες στην Μ. Βρετανία

Σημαντικές ελληνικές επενδύσεις στο Η.Β. είναι αυτές των ομίλων ΒΙΟΧΑΛΚΟ και Πλαστικά Θράκης, ενώ αντίστροφα, οι Βρετανοί εκδηλώνουν ενδιαφέρον για επενδύσεις σε ακίνητρα στην Ελλάδα

Λιανική και χονδρική πώληση, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και πληροφορική-επικοινωνίες είναι οι τομείς στους οποίους συγκεντρώνεται το ενδιαφέρον για ελληνικές επενδύσεις στη Μ. Βρετανία. Από την άλλη, οι Βρετανοί δείχνουν ενδιαφέρον για επενδύσεις σε ακίνητα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Τα παραπάνω αποτυπώνονται στην ετήσια έκθεση του αρμόδιου γραφείου της ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο όσον για την οικονομία του Ην. Βασιλείου και την ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ελλάδας – Ην. Βασιλείου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της βρετανικής στατιστικής υπηρεσίας, οι ελληνικές επενδύσεις στο Ην. Βασίλειο είναι μεμονωμένες και λόγος γίνεται για αποεπένδυση. Ειδικότερα, το 2019 η διεθνής επενδυτική θέση της Ελλάδας στο Η.Β. συγκεντρωνόταν στους τομείς λιανικής και χονδρικής πώλησης (58 εκατ. λίρες), χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (5 εκατ. λίρες) και πληροφορικής και επικοινωνιών (2 εκ.). Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία τα συνολικά ελληνικά κεφάλαια (σε όρους αποθεμάτων) στο Η.Β. στο τέλος του 2019 ανέρχονταν σε 42,9 εκ. Ευρώ.

Σημαντικές ελληνικές επενδύσεις στο Η.Β. είναι αυτές των ομίλων ΒΙΟΧΑΛΚΟ (παραγωγική εταιρεία Bridgnorth Aluminium και εμπορική Metal Agencies) και Πλαστικά Θράκης (Don & Low).

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι προερχόμενες από την Ελλάδα επενδύσεις στο ΗΒ (2012-2019):

Η αξιόλογη ελληνική παρουσία στους τομείς χονδρικής και λιανικής, θα πρέπει να συνδέεται και με το σημαντικό αριθμό Ελλήνων που διαβιούν και δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, επισημαίνεται στην έκθεση.

Στο τέλος του 2020 στο βρετανικό μητρώο επιχειρήσεων καταγράφονταν 11.698 συμμετοχές με σημαντικό έλεγχο επί ενεργών βρετανικών επιχειρήσεων από άτομα με ελληνική ή διπλή ιθαγένεια (ελληνοκυπριακή, ελληνοβρετανική, ελληνοαυστραλιανή, ελληνοκαναδική, ελληνοαμερικανική). Ο αριθμός των ατόμων δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τον αριθμό των συμμετοχών, καθώς ένα πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μία εταιρίες, σημειώνεται. Αν υποτεθεί, πάντως, ότι πρόκειται για μοναδικά πρόσωπα, 8.459 εξ αυτών διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, 2.735 στην Ελλάδα και 504 σε άλλες χώρες (72,3%, 23,4% και 4,3%, αντίστοιχα, ποσοστά που θα πρέπει να είναι αρκετά κοντά στην πραγματική εικόνα).

Έλληνες που εργάζονται στη Βρετανία

Εξάλλου, σύμφωνα με στοιχεία του βρετανικού υπουργείου Εργασίας και Συντάξεων, ο αριθμός των Ελλήνων που απέκτησαν Αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης από το 2010 ανέρχεται σε 111.182. Μόνο το 2019 ο αριθμός αυξήθηκε κατά 31%, μετά από δύο χρόνια υποχώρησης. Το 2020, λόγω πιθανώς των περιορισμών κίνησης, σημειώθηκε μείωση κατά 76%. Ο Αριθμός Κοινωνικής Ασφάλισης είναι απαραίτητος για την είσοδο στην αγορά εργασίας του Η.Β. και αποτελεί τον ασφαλέστερο δείκτη για τον αριθμό των Ελλήνων που μεταβαίνουν στο Η.Β. για εργασία.

Ακολοουθεί η εξέλιξη του αριθμού των Ελλήνων πολιτών που απέκτησαν Αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης από το 2010 μέχρι το 2020:

Ενδιαφέρον Βρετανών για επενδύσεις σε ακίνητα στην Ελλάδα

Σε ό, τι αφορά τις επενδύσεις κεφαλαίων που προέρχονται από τη Μ. Βρετανία στην Ελλάδα σημειώνεται ότι παρόλο που η βρετανική επενδυτική δραστηριότητα εμφανίζεται υποτονική τα τελευταία χρόνια, τα συνολικά βρετανικά κεφάλαια (σε όρους αποθεμάτων) στην Ελλάδα στο τέλος του 2019 καταγράφηκαν σε 578 εκατ. ευρώ, καθώς στα αποθέματα ξένων άμεσων επενδύσεων (ΞΑΕ) 2017, 2018 και 2019 προστέθηκαν και οι επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία.

Βρετανικές επενδύσεις στην Ελλάδα έχουν πραγματοποιηθεί σε τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες (Vodafone), το λιανικό εμπόριο (Dixon’s – Κωτσόβολος), η υγεία (GlaxoSmithKline, BC Partners και CVC Capital), ο τουρισμός, οι κτηματομεσιτικές υπηρεσίες (συμμετοχή της Brevan Howard Asset Management LLP στην Orilina Properties Real Estate Investment Company το 2019), οι χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες (πώληση της θυγατρικής της Τραπέζης Πειραιώς Piraeus Insurance and Reinsurance Brokerage S.A. στην Matrix Insurance and Reinsurance Brokers S.A. το 2019), η πρωτογενής παραγωγή (συμμετοχή της Lamex στην Alterra Lamex) κλπ., ενώ και η επένδυση της κινεζικής State Grid στον ΑΔΜΗΕ το 2017 πραγματοποιήθηκε μέσω της βρετανικής State Grid Europe Ltd. Το 2019 οι περισσότερες ΑΞΕ του ΗΒ στη χώρα μας καταγράφονται στους κλάδους βιομηχανικών προϊόντων, πληροφορικής και επικοινωνιών (52 και 35 εκ. λίρες αντίστοιχα) ως και διαφόρων ειδών υπηρεσιών.

Στον πίνακα καταγράφεται η διεθνής επενδυτική θέση του ΗΒ στην Ελλάδα ανά κλάδο (2016-2019):

Πέραν των επενδύσεων βρετανικών επιχειρήσεων, ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τομέας των επενδύσεων ιδιωτών σε ακίνητα και δη στη θερινή κατοικία.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα Wealth and Assets Survey της βρετανικής στατιστικής υπηρεσίας, το ποσοστό των νοικοκυριών στη Μεγάλη Βρετανία που δηλώνουν ότι διαθέτουν ιδιοκτησία ακινήτων στο εξωτερικό παραμένει σταθερά στο 3% από το 2006 και έπειτα. Το ένα τρίτο περίπου αυτών των ακινήτων εκτιμάται πως βρίσκεται στην Ευρώπη, με Γαλλία και Ισπανία να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των Βρετανών επενδυτών. (Στοιχεία 2013/14. Δεν υπάρχουν στοιχεία για την Ελλάδα).

Το Λονδίνο αποτελεί σημαντική πηγή κεφαλαίων για ομολογιακές εταιρικές εκδόσεις, καθώς και αναζήτησης επενδυτών, χρηματοοικονομικών ή μη. Επίσης, μέρος των ελληνικών ομολόγων διακινείται μέσω Λονδίνου, καθώς έντεκα από τις είκοσι τράπεζες που χρησιμοποιεί το ελληνικό Δημόσιο για την έκδοση ομολόγων και τη διαχείριση της δημοπρασίας τους (primary dealers) βρίσκονται στη βρετανική πρωτεύουσα.

ΠΗΓΗ: ot.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ